Stredoslovenská galéria pozýva na výstavu s názvom Miera abstrakcie v konkrétnom živote klesá. Návštevníkom bude výstava sprístupnená už od štvrtka 7. apríla, od 10-tej hodiny v Bethlenovom dome.

miera abstrakcieVýstava sleduje vyklonené polohy súčasnej abstrakcie smerom ku konceptu, dizajnu či figuratívnosti. Abstraktná zlá maľba, inštalácie komentujúce galerijnú situáciu, vyprázdnený teoretický jazyk o abstrakcii či gentrifikovaný verejný priestor, ktorý ovládol minimalizmus, pokleslý abstraktný dekor v novom administratívnom priestore, ale aj participatívne umenie pracujúce formálne s abstrakciou či sound artom. Vychýlená bude aj tradičná elitárskosť a individualizmus spájané s abstrakciou vrátane kurátorskej práce, keď umelci samotní kurátorujú v rámci výstavy svoje vlastné projekty. Aj v prípade inštalácie výstavy pôjde o pokus vymaniť sa z estetizácie a vystaviť technické a inštalačné procesy. Výstava bude postupne inštalovaná a re-kontextualizovaná v priebehu dvoch mesiacov.

Kurátormi výstavy sú Ivana Komanická a Peter Cábocky. Event k výstave a komentovaná prehliadka s kurátorkou Ivanou Komanickou sa uskutočnia v sobotu 21. mája o 17-tej hodine. Výstava potrvá do nedele 19. júna.