Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Majstri grafiky 15.-18. storočia.

majstri grafikyVo štvrtok sa uskutoční zaujímavá vernisáž, na ktorej budú prezentované diela európskej grafiky zo zbierok Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Výstava je zameraná na grafické umenie a jeho techniky v období od 15. do 18. storočia so zreteľom na stredoeurópsku grafickú tvorbu oblastí Nizozemska, Nemecka, Flámska, Talianska, a Francúzska. Jedná sa o prezentovanie novotlačí pôvodných grafických originálov techniky drevorez, medirytina, puncovaná tlač, mezzotinta či lept. Príbehy napísané časom tvoria jedinečnú kolekciu pochádzajúcu pôvodne z viedenskej Albertiny doplnenú o cyklus jedenástich Sibýl od talianskych majstrov.

Verejnosti budú predstavené popredné umelecké osobnosti zo spomenutého obdobia ako napr. Albrecht Dürer, Albrecht Altdorfer, Martin Schongauer, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Parmigianino a ďalší. Grafiky prezentujú rozmanitosť jednotlivých námetov od starozákonných, novozákonných, mytologických a alegorických scén, krajinné scenérie a žánrové výjavy. Na grafikách je citeľný aj meniaci sa umelecký štýl v jednotlivých časových obdobiach od neskorogotického obdobia, renesanciu, manierizmus a barokové tendencie konca 17. storočia.

Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 9. júla 2015 o 17. hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorom výstavy bude Andrej Lauro. Výstava potrvá do 13. septembra 2015.