Vo štvrtok 3. marca 2011 o 16.00 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v Galérii v podkroví uskutoční vernisáž výstavy Ex Libris zo zbierok Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. V kultúrnom programe vystúpia študenti Konzervatória J. L. Bellu z Banskej Bystrice.

Štátna vedecká knižnica predstavuje výber z bohatej zbierky Ex Libris Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. „Výstava predstaví vyše 60 slovenských a českých umelcov niekoľkých generácií. Diela sú vytvorené vo všetkých technikách materiálovej grafiky z obdobia 70. a 80. rokov 20. storočia. V tom čase vo svete kulminovalo dobré meno slovenskej a českej grafiky, ale aj medzinárodných grafických podujatí banskobystrickej galérie. Vtedy existovala živá potreba takého osobitého javu, akým je Ex Libris pol tisícročia vo výtvarnej a knižnej kultúre,“ uviedla kurátorka výstavy Mgr. Zuzana Bartková. Súčasťou výstavy sú ukážky historického Ex Libris vo vzácnych exemplároch historických kníh fondu Štátnej vedeckej knižnice.

Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 3. marca 2011 do 25. marca 2011 ako jedno zo sprievodných podujatí, venovaných 85. výročiu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, pokračovateľky Mestskej verejnej knižnice.