Verejná knižnica Mikuláša Kováča v mesiacoch apríl až máj 2022 v spolupráci so Základnou umeleckou školou Jána Cikkera v Banskej Bystrici ponúka verejnosti prehliadku výstavy Čiara – Farba – Tvar. Ide už o tretiu prezentáciu výtvarného odboru v priestoroch knižnice.

Dlhoročné priateľské spojenie týchto dvoch inštitúcií aj tentokrát sľubuje výnimočný umelecký zážitok. Na výstave je prezentovaný úzky výber výtvarných prác žiakov všetkých vekových kategórií vytvorených počas školského roka 2021/2022. Svoju tvorbu predstaví 70 žiakov, ktorých viedlo 7 pedagógov.

Pedagógovia výtvarného odboru sa snažia odhaliť v deťoch skryté sily, prebudiť tvorivé schopnosti a rozvíjať ich. Od spontánnych výtvarných činností a prirodzenej hravosti, deti prechádzajú k samostatnej výtvarnej výpovedi, reagujú na podnety, tvorivo využívajú výtvarnú reč – reč čiary, tvaru a farby.

Nechajte sa unášať pestrosťou farieb a fantáziou nadaných detí. Výstava je pre verejnosť sprístupnená na pobočke Fončorda do 20. júna 2022 počas otváracích hodín knižnice. Všetci ste srdečne vítaní.