K návrhu rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2012 až 2014, ktorému podľa slov primátora Petra Gogolu predchádzali dlhé a náročné rokovania, bolo aj na samotnom decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva predložených až osem pozmeňovacích návrhov.

Poslanci nesúhlasili s mestskými rozpočtármi najmä v prostriedkoch vyčlenených na cestovný ruch, ktorému z pôvodného návrhu skresali spolu až vyše 104,5 tisíca eur. Naopak najviac pridali stavebnej údržbe miestnych komunikácií v jednotlivých volebných obvodoch. Podľa poslancov by sa totiž malo zvýšenie miestnych daní ľuďom kompenzovať priamo v mestských častiach, čo avizovali už vopred…

Na opravy a výstavbu ciest a chodníkov bude o čosi viac prostriedkov ako vlani.

Na návrh poslanca Jakuba Gajdošíka (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) sa celkovo z rozpočtovej podkapitoly Cestovného ruchu ubralo 68 tisíc eur. Z čoho 16 tisíc je určených na pilotný projekt dvoch venčovísk pre psov. Zvyšná suma spolu s ďalším balíkom 48 tisíc eur, pôvodne vyčlenených na potenciálnu prevádzku domu sociálnych služieb v bývalom Eurohoteli, pôjde podľa návrhu tohto poslanca tak do bežných ako aj kapitálových výdavkov na komunikácie v jednotlivých volebných obvodoch.

Z prijatého rozpočtu vyplýva pozitívna správa pre všetkých, ktorí sa v rámci tohtoročnej komplexnej obnovy miestnych komunikácií nedočkali rekonštrukcie chodníkov a ciest vo svojom okolí. Mesto totiž napriek ročnému splácaniu takmer 600 tisíc eur za komplexnú obnovu neznížilo pravidelné prostriedky vyčlenené na stavebnú údržbu miestnych komunikácií, navyše do prostriedkov určených pre jednotlivé mestské časti pribudli prostriedky podľa vyššie spomenutého pozmeňovacieho návrhu.

Chodníkov a ciest sa týka aj ďalšia z prijatých zmien, ktorá ubrala z pôvodne plánovaných prostriedkov na cestovný ruch. Martin Turčan (SDKÚ-DS) navrhol presun 12 tisíc eur na bezpečnostné osvetlenie prechodov pre chodcov. Na úkor cestovného ruchu pribudla podľa návrhu predsedu väčšinového poslaneckého klubu Ladislava Topoľského na obnovu školských športových ihrísk suma 24,5 tisíca eur.

V kontraste s pridaním prostriedkov pre mestské časti je verdikt poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, ktorým stiahli z rokovania bod o financovaní činnosti výborov mestských častí z rozpočtu mesta. Ten mal výrazne uľahčiť financovanie aktivít a podujatí v mestských častiach tým, že prostriedky by sa výborom a občianskym združeniam v mestských častiach poskytovali formou dotácií. Výrazne by sa tak uľahčila byrokracia ohľadom využitia takýchto prostriedkov, ktorých sa inak týkalo verejné obstarávanie.