Brezno píše od roku 2011 novodobé dejiny vysokoškolského štúdia. Pri miestnej hotelovej a obchodnej akadémii vzniklo Informačno-konzultačné stredisko (IKS) Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

PromócieV srdci Horehronia majú tak ľudia možnosť externe študovať ekonomiku podniku, verejnú správu či absolvovať pedagogické minimum s ekonomickým zameraním…

„Brezno ako aj celé Horehronie si zaslúži vysokoškolskú pôdu a možnosť študovať. Naše štúdium je určené pre všetkých bez rozdielu, či sú to mamičky na materskej, absolventi stredných škôl ako i zamestnaní ľudia v zrelom veku, ktorým nie je ľahostajné uplatnenie na trhu práce. Práve snahu pracovať na sebe a posúvať sa vpred napriek nie vždy ľahkým okolnostiam si nesmierne na mojich študentoch vážim,“ hovorí manažérka IKS Brezno Mgr. Ivana Donovalová.

Uchádzači o štúdium majú možnosť výberu z dvoch študijných programov, a to Manažment malého a stredného podnikania či Verejná správa. Uplatnenie tak nájdu v orgánoch štátnej správy, samospráve, či na rôznych manažérskych pozíciách, najmä v malých a stredných podnikoch.

IKSBreznoPrvé slávnostné promócie študentov IKS Brezno sa v histórii Brezna konali minulý rok. Vyše osemdesiat absolventov externého študijného programu Manažment malého a stredného podnikania si prevzalo diplomy s akademickým titulom bakalár.

Momentálne sa môžete stať aj vy súčasťou akademickej pôdy IKS Brezno, prihlášky si môžete podávať do konca júna 2015.

Viac informácií nájdete nastránke školy www.vsemvs.sk

Facebook: https://www.facebook.com/IKSbrezno

IKS Brezno_Promo