V uplynulých dňoch obohatila knižnicu venovanú mestu pod Urpínom ďalšia zaujímavá publikácia. Sprievodca po banskobystrických cintorínoch predstavuje v ucelenej podobe mozaiku cintorínov v srdci Slovenska a rovnako i osobností, ktoré  v nich našli svoj posledný odpočinok.

skuteckyKomplexné autorské dielo zostavila spolu s podporným kolektívom publicistka a literárna múzejníčka Jana Borguľová. „Banskobystrické cintoríny sú celkom určite priestorom, kde možno precítiť dejiny regiónu nielen v poznávacej, ale aj emotívnej rovine. Množstvo osobností z dávnej i nedávnej minulosti, ktorí spoluvytvárali našu prítomnosť, môže byť pre nás produktívne a inšpirujúce“, konštatuje zostaviteľka knihy.

Publikácia na približne 60 stranách mapuje takmer 150 hrobov dejateľov celonárodného či regionálneho významu z rôznych oblastí verejného, spoločenského a umeleckého života. Sprehľadnená je orientačnými schémami najväčších cintorínov, vyznačením miesta uloženia a farebnými fotografiami náhrobníkov. Tie sú doplnené krátkym životopisom jednotlivých osobností.

Banskobystričania tak na jednom mieste nájdu všetky informácie o osobnostiach pochovaných na Rímskokatolíckom cintoríne na námestí Š. Moysesa, Evanjelických kostoloch na Lazovnej ulici a v Radvani-Kráľovej, Židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste, ako aj na Mestskom cintoríne a Urnovom háji v Kremničke. Osobitnú pozornosť venoval kolektív autorov kapitole o vojnových hroboch, v ktorej sú zhrnuté informácie o pochovaných obetiach vojnových konfliktov v  prvej i druhej svetovej vojne na území mesta.

Jedinečná banskobystrická publikácia bola vydaná s finančnou podporou mesta Banská Bystrica v náklade 500 kusov, pričom sa na jej vzniku ako koordinátor prác značnou mierou pričinilo Oddelenie kultúry Odboru propagácie mesta.  Prvých dvesto výtlačkov si budú môcť záujemcovia bezplatne vyzdvihnúť na pultoch Informačného centra v historickej Radnici, pričom ostatné výtlačky budú v osobitých  inštitúciach mesta slúžiť ako archívny materiál, výučbová školská pomôcka i darčekový predmet.