Ak uplynulý týždeň evidoval odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici podľa analýzy údajov od pediatrov i lekárov prvého kontaktu z Banskobystrického kraja vyšší výskyt chrípkových ochorení (CHPO), tento kalendárny týždeň (v poradí 32.), je opak pravdou.

vreckovka, nádcha, chrípka, alergiaAktuálny výskyt ARO je oproti údajom z minulého týždňa nižší o 7,5 percenta a výskyt chrípky je nižší 28 percent. Podobný trend možno sledovať aj v medziročnom porovnaní – chorobnosť na ARO je nižšia o 13,4 percenta a chorobnosť na chrípku o miernych 6,4 percenta . Hlásenia o chorobnosti zaslalo 47 percent pediatrov a 41 percent všetkých všeobecných lekárov pre dospelých z Banskobystrického kraja. Lekári v tomto regióne ani tento týždeň neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Na etiológii (pôvode) ochorení sa totiž podieľajú hlavne adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Nízky je aj počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení- len jedno percento. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín len v 3 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 7 prípadoch, a v 2 prípadoch zápalom pľúc. Najvyšší počet skomplikovaných ochorení horných dýchacích ciest a chrípky sa prejavil vo vekovej skupine seniorov- 2,3 percenta a približne rovnako- do 1,4 percenta u ekonomicky činného obyvateľstva a prázdninujúcich žiakoch základných škôl. Naopak, žiadne komplikácie sa nevyskytli adolescentmi a najmenšími deťmi.

Chorobnosť na ARO je v absolútnych číslach najvyššia v okrese Lučenec, Banská Bystrica a Žiar nad Hronom Prípadov chrípky je najviac v okresoch Lučenec, Poltár a Banská Bystrica. Z hľadiska veku postihujú ochorenia na ARO predovšetkým ekonomicky činné obyvateľstvo, nasledujú deti od 0 do 5 rokov a žiaci základných škôl. RÚVZ v Banskej Bystrici, kde sa sústreďujú hlásenia z okresov celého Banskobystrického kraja, zaznamenal v prípade chrípky najviac chorých medzi najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov a opäť v kategórii žiakov základných škôl- od 6 do 14 rokov. pracujúcim

Ako upozorňujú odborníci, napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia podceňovať. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím.