Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje z celého Banskobystrického kraja, zaznamenali v 7. kalendárnom týždni tohto roku v porovnaní s uplynulým týždňom o vyše 2 percentá vyšší výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a takmer o 10 percent vyšší výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO).

Potvrdzujú sa tak očakávania epidemiológov, že výskyt ARO aj CHPO bude v týchto týždňoch narastať. Tentoraz údaje o chorobnosti banskobystrickému RÚVZ poskytlo 64 percent lekárov pre deti a dorast a 52 percent všeobecných lekárov pre dospelých v tomto regióne.

Uzatvárajú školy a škôlky

Z dôvodu výskytu sezónnej chrípky sú momentálne uzavreté školy či škôlky v 8 okresoch BBSK. V okrese Banská Bystrica v dvoch základných (ZŠ) a troch materských školách (MŠ), v detvianskom okrese v 1 MŠ, Krupinskom 1 MŠ a 1 ZŠ, lučenskom 1 ZŠ, v okrese Revúca v 1 ZŠ, okrese Veľký Krtíš v 1 MŠ a 1 ZŠ, vo zvolenskom okrese v okrese Žarnovica v 1 MŠ. Dovedna je pre vysokú chorobnosť zavretých v BBSK 20 materských a základných škôl.

V 7. kalendárnom týždni tohto roka evidoval banskobystrický RÚVZ v absolútnych číslach takmer tisíc chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 2210 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 936 prípadoch, čo je chorobnosť 260 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Najviac v Bystrici či Zvolene

Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Zvolen, kde evidujú až 1649 prípadov. Nasledujú okresy Rimavská Sobota, Banská Bystrica Revúca, Lučenec a. Na chrípku ochorelo najviac ľudí v okresoch Zvolen, Veľký Krtíš, Revúca, Lučenec a Banská Bystrica. Z hľadiska veku ochorenia na ARO najviac postihujú vekovú skupinu kategóriu ekonomicky činného obyvateľstva a najmenšie deti.

Chorých na chrípku je najviac opäť vo zvolenskom okrese a okresoch Veľký Krtíš a Banská Bystrica. Chrípka a jej podobné ochorenia najviac postihujú najmenšie deti a 6- až 14-roční školáci.

V porovnaní so 6. kalendárnym týždňom sa z 4,8 na 4 percentá znížil počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (155 prípadov), zápalmi stredného ucha (80) a v 72 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – až 8,4 percenta, sa vyskytlo vo vekovej skupine ekonomicky aktívneho obyvateľstva seniorov nad 60 rokov, 5,7 percent komplikácií je medzi deťmi základných škôl od 6 do 14 rokov. Približne rovnaký počet komplikácií je medzi adolescentmi a seniormi, najmenej komplikovaných prípadov ochorení z ARO je u najmladšej vekovej skupiny od 0 do 5 rokov.

Chrípku nemožno podceňovať

Epidemiológovia opätovne upozorňujú, a to aj v súvislosti s koronavírusom, aby vo zvýšenej miere dodržiavali hygienu, správne sa stravovali a nezabudli na pohyb na čerstvom vzduchu. Respiračné a chrípkové ochorenia by ľudia nemali podceňovať, mali by ich vyležať a adekvátne liečiť pod dozorom lekára. Chrípka je totiž závažné, vírusové, vysoko nákazlivé ochorenie, ktorého pôvodcom je chrípkový vírus, ktorý sa nachádza vo veľkom množstve v sekréte dýchacích ciest a vylučuje sa pri rozprávaní, kašľaní a kýchaní. Inkubačná doba, teda doba, ktorá uplynie od preniknutia choroboplodných zárodkov do objavenia sa prvých príznakov ochorenia je 1-3 dni.