V týchto dňoch sa do užívania opäť dostal starý tunel na Rudlovskej ceste pod Aurisom. Napriek tomu, že v minulosti bolo verejnosťou i médiami niekoľkokrát poukazované na problematický prechod chodcov týmto tunelom, ani po vynovení a obmedzení premávky len na dopravnú obsluhu a MHD, sa sem širší chodník nezmestil.

V minulosti sa hovorilo aj o vybudovaní vedľajšieho tunela pre chodcov. Tieto snahy zastavila výstavba severného obchvatu, ktorý riešil úplne nový vedľajší tunel s kruhovou križovatkou, kam bola doprava presmerovaná. Starý tunel bol počas výstavby predĺžený na zhruba dvojnásobok jeho dovtedajšej dĺžky a aj jeho stará časť čiastočne obnovená.

V týchto dňoch je tunel opäť uvedený do prevádzky, ale slúžiť bude len mestskej hromadnej doprave v smere zo Sásovej a potom už len inej dopravnej obsluhe. Napriek faktu, že tunel bude pre chodcov omnoho bezpečnejší pre nízku intenzitu dopravy, prichádza zarazenie pri pohľade na chodníček, na ktorom by ste opäť s kočíkom skúšali ísť len márne.

Zaujímalo nás, prečo mesto nepripomienkovalo tento chodník pri projekte výstavby: “Tunel nie je súčasťou výstavby severného obchvatu a spoločnosť Granvia len v rámci uvádzania využívaných komunikácií do pôvodného stavu obnovila povrch tunela. Keďže nie je súčasťou projektu obchvatu, mestu nebola predložená žiadna projektová dokumentácia na pripomienkovanie,” približuje vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí banskobystrického mestského úradu Renáta Hláčiková. “Premávka tam však je len jednosmerná a chodec sa tam môže stretnúť len s MHD a tá pravdepodobnosť je minimálna,” približuje.

Aj vzhľadom na intenzitu dopravy a jednosmernosť premávky nad šírkou chodníka zastáva rozum, pretože by sa tam širší a bezpečnejší chodník už jednoducho bez problémov zmestil. Práve šírka tunela totiž bola v minulosti pri obojsmernej premávke najväčším problémom a dôvodom len čiastočných riešení. “Nevylučujem, že do budúcnosti môžeme o niečom takom uvažovať. Podľa toho ako ukáže život, sa tým môže mesto zaoberať,” dodáva Hláčiková.