Rekonštrukcia radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa začala už v roku 1996, o dva roky nato bola z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov prerušená. Na obnovenie rekonštrukčných prác sa následne čakalo dlhých desať rokov až do februára 2008.

Takto sme videli našu radnicu dlhší čas. Lešenie je dnes už preč a finalizuje sa s interiérovými prácami...

Termín ich finalizácie sa z rôznych dôvodov presúval, no zdá sa, že dom č.1  na hlavnom námestí v Banskej Bystrici už čoskoro bude môcť zaujať pozíciu, ktorá mu patrí, a to nielen vďaka popisnému číslu a polohe. To, že práce na tomto objekte naozaj finišujú, nám potvrdila aj hovorkyňa mesta Monika Pastuchová. Keďže ide o stavbu historicky cennú, obnovu bolo nevyhnutné konzultovať s pamiatkármi, čo bolo tiež jednou z príčin toho, že prebiehala zdĺhavejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Primátor mesta Ivan Saktor jej postup pravidelne monitoruje. Edita Váczyová, vedúca technického úseku mestskej spoločnosti MBB a.s., ktorá vedie práce na tejto budove, označila november ako reálny termín ich dokončenia.

O časť zrekonštruovaných priestorov v zadnom trakte sa bude Mestský úrad deliť s Banskobystrickým samosprávnym krajom, s ktorým v súčasnosti intenzívne rokuje. Sobášna sieň, ktorá mala v pôvodnom zámere slúžiť ako pracovňa primátora, bude nakoniec plniť ten istý účel ako v minulosti. Do obnovenej radnice sa  z druhej strany námestia presunie aj Informačné centrum, ktoré by malo byť interaktívnejšie a bližšie k obyvateľom, ako aj  návštevníkom mesta. V budove by sa mali nachádzať aj komorné výstavné priestory.