V dňoch 25. a 26. októbra realizujú Železnice Slovenskej republiky opravy na priecestí v Medzibrode, v úseku železničnej trate Medzibrod – Slovenská Ľupča.

železničná stanica Banská Bystrica - webV týchto dňoch, v čase 7:00 do 16:30 hod., bude na spomínanom úseku výluka. Pre cestujúcich je v čase výluky zabezpečená náhradná autobusová doprava. Účastníci cestnej premávky budú priecestie s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP 1162 obchádzať. Náhradná trasa bude vedená po ceste I/66, ktorá je mimo obce.

Súčasťou prác je odstránenie pôvodného priecestia, sanácia podložia železobetónovými panelmi, nové štrkové lôžko, zhutnenie, ako aj výmena koľajníc a výšková úprava koľaje. V ďalšej etape okrem úpravy a zvarenia koľajníc, bude priecestie vyasfaltované. Práce realizujú pracovníci Železníc SR, zváračské práce firma TSS Grade, a. s.

ŽSR prosia cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku rekonštrukčných prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.