Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, oznamuje, že dňa 04.07.2013 o 10,00 hod. bude v priestoroch Exekútorského úradu súdneho  exekútora  Mgr. Jozefa Deáka,  Horná 23,  Banská Bystrica vykonaná dražba nasledovných nehnuteľností:

GARÁŽE V GARÁŽOVOM DOME NA STAROHORSKEJ ULICI V BANSKEJ BYSTRICI

1. Garáž číslo 3.24 na 3.poschodí, podlahová plocha 15 m2

Všeobecná hodnota – najnižšie podanie: 5.698,90 EUR

2. Garáž číslo 4.49 na 4.poschodí, podlahová plocha 17,81 m2

Všeobecná hodnota – najnižšie podanie: 6.792,69 EUR

Obhliadky dražených nehnuteľností sa uskutočnia po telefonickom dohovore so zamestnancom súdneho exekútora na telefónnom čísle: 0918 317 205.

Viac informácií o dražbe na: www.deakbb.sk