kohutyDS Zasesmelendve sa po dvojročnej pauze vrátil k divadlu poézie, ako k svojmu srdcu blízkemu žánru.  Členovia súboru sú roztratení po vysokých (i umeleckých) školách, ale stále majú prečo sa vracať k domácej divadelnej pôde. Inscenácia sa uskutoční  25. septembra 2014, o 18.hod v Komornej sálne SOS na Dolnej ulici 35.

Inscenácia prináša tri balady, ktoré riešia vzťah muž – žena.  Tému lásky, zrady, viny, či (ne)slobody vo vzťahu. Členovia súboru sú vo veku, keď už nemusia cez zástupné rekvizity či znaky vstupovať do postáv, ale môžu  ich priamo na scéne prežiť.  Spomínané témy sú pre nich aktuálne, prirodzene živé.

Zároveň sa rozhodli pri javiskovom spracovaní pri každej balade zvoliť iné výrazové prostriedky. Pri  Svadobných košeliach dominuje slovo, jeho zvuk, hlas, dvoj – trojhlas, rytmus. Vŕbu naopak stvárňujú prostredníctvom  pohybu s minimom slova. Pri poslednej balade Holúbok zase pracujú viac s rekvizitou, priestorom a divadelnou akciou.

Táto inscenácia vyhrala kategóriu divadiel poézie na tohtoročnom jubilejnom 60. Hviezdoslavovom Kubíne a veríme, že prinesie hodnotný umelecký zážitok aj vám. Vstupné je pre dospelých 2 €, študenti, dôchodcovia a ZŤP zaplatia 1 € (možnosť použiť kultúrne poukazy).