Spoznávanie histórie a tradícií z regiónu v rámci cyklu prednášok ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE pokračuje v Matejovom dome aj počas jesene. Už najbližší utorok 17. októbra 2017 o 17 – tej hodine sa návštevníci Stredoslovenského múzea spoločne s historičkou Erikou Maliniakovou vydajú po stopách Štefana Moyzesa v meste pod Urpínom.

Významný dejateľ slovenského a chorvátskeho národného hnutia, pedagóg, poradca rakúskeho ministra vnútra, novinár, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej a od roku 1850 až do svojej smrti aj banskobystrický biskup – tým všetkým počas svojho života bol Štefan Moyzes.

Narodil sa v roku 1797 do milujúcej rodiny. Do idylického rodinného šťastia však čoskoro zasiahol krutý osud, keď  ešte v detskom veku prišiel Štefan Moyzes o oboch svojich rodičov. Teplo rodinného krbu a zázemie mu neskôr vytvorili náhradní rodičia, ktorí ako prví spozorovali jeho talent a podporovali ho v ďalšom  vzdelávaní. Národné cítenie v ňom ešte počas štúdií prebudili pedagógovia – národovci medzi inými aj Juraj Palkovič a Michal Adamkovič. Moyzes sa už počas štúdií prejavil nielen ako výnimočný a usilovný študent, ale aj ako človek schopný získané vedomosti odovzdávať ďalej. Aj vďaka tejto danosti bol medzi študentmi i mnohými ďalšími ľuďmi veľmi populárny. „Obľuboval spoločnosť mladých ľudí, v ktorých videl budúcnosť národa, a preto ich často pozýval k sebe domov na obed či večeru, počas ktorej spievali, hrali divadlo či len tak  filozofovali o živote,“ predstavuje osobnú povahu biskupa Štefana Moyzesa historička Erika Maliniaková.

Vo veku 53 rokov menovali Moyzesa  za biskupa Banskobystrickej diecézy. Biskupstvo však prevzal v zlom ekonomickom stave – takmer bez peňazí a s chátrajúcimi cirkevnými budovami. Vďaka svojej skromnej povahe a ochote pomôcť druhým aj za cenu zrieknutia sa vlastného pohodlia či majetku, sa mu podarilo zverenú diecézu nielen zachrániť, ale zabezpečiť aj jej napredovanie, ktoré zveľaďoval až do svojej smrti.

Osobnosť Štefana Moyzesa si v Stredoslovenskom múzeu pripomenieme aj o týždeň neskôr v rámci medzinárodnej konferencie venovanej životu a dielu tohto velikána slovenských dejín. Na stretnutí historikov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia budú predstavené zaujímavosti a aj nové poznatky zo života Moyzesa, ktorého životná cesta je úzko spätá aj s Banskou Bystricou. „Výsledkom konferencie bude zborník vedeckých prác, z ktorého laická, ale najmä odborná verejnosť získa ucelený pohľad na zakladateľa Matice slovenskej, jej prvého predsedu a tiež jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín – Štefana Moyzesa,“ sumarizuje prínos pripravovanej vedeckej konferencie riaditeľ múzea Roman Hradecký.

„Banskobystričanov, ktorí chcú spoznať životnú cestu biskupa Štefana Moyzesa , dozvedieť sa viac o jeho pôsobení v Banskobystrickej diecéze a vypočuť si aj zaujímavosti zo života nášho národného buditeľa,“ pozýva historička Erika Maliniaková v utorok 17. októbra o 17-tej hodine do Matejovho domu na prednášku v rámci podujatia Čo sa skrýva v depozite.