Štart dovolenkovej sezóny a zvýšený cestovný ruch na medzinárodnom letisku Sliač sa tento rok začal už začiatkom júna. Aj tento rok ponúkajú cestovné kancelárie takzvané charterové dovolenkové lety do rôznych destinácií.

Medzi populárne a vyhľadávané turistické destinácie, do ktorých smerujú dovolenkári z nášho regiónu, patria tento rok štáty EÚ ako Bulharsko a Grécko, ale aj tretie krajiny Egypt a Turecko. V prípade letov do a z tretích krajín budú cestujúci musieť strpieť aj colnú kontrolu, ktorá je vykonávaná v rámci colného dohľadu na letisku Sliač.

Príslušníci finančnej správy v dovolenkovom období vykonávajú zvýšené colné kontroly batožín cestujúcich. Pri odlete cestujúcich zo Slovenska sú kontroly zamerané najmä na prípadný tovar kultúrneho charakteru alebo historického významu, kontrolu peňažných prostriedkov v hotovosti, prepravu domácich zvierat, zbraní a streliva, prepravu drog a iných návykových látok a podobne. Príslušníci Colného úradu Banská Bystrica sú k dispozícii pre cestujúcich už pri odlete a cestujúci majú možnosť sa informovať aj o dovoze tovaru z tretích štátov, povolených limitoch a o rôznych zákazoch a obmedzeniach pri dovoze tovaru. Taktiež v odletovej časti letiska je možné nájsť informačné letáky so základnými informáciami k zákazom a obmedzeniam, napríklad letáky MŽP SR k medzinárodnej dohode o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín „CITES“.

Nákup pamätného suveníru a jeho dovoz na colné územie v batožine cestujúceho môže pri colnej kontrole na letisku spôsobiť nemalé problémy v prípade, že je identifikovaný ako tovar, ktorého dovoz je zakázaný. Odporúčanie colníkov je jasné – neriskovať. Colné orgány každoročne zaznamenávajú prípady nezákonného dovozu tovaru. Pre cestujúcich to znamená neželanú komplikáciu na záver dovolenky a vo veľa prípadoch aj zadržanie tohto tovaru a uloženie sankcie pokuty.

Najčastejšie sa colníci stretávajú so suvenírmi, ktoré spadajú pod medzinárodný dohovor CITES a sú vyrobené z ohrozených druhov živočíchov a rastlín (slonovina, koraly, mušle, plazy a pod.). V prípade, že máte skutočný záujem o dovoz suveníru, turisti by si mali riadne overiť či jeho dovoz na colné územie nepodlieha nejakému zákazu alebo povoleniu, prípadne sa vopred poradili s príslušným orgánom a až potom legálnym spôsobom v zmysle platnej európskej a národnej legislatívy si takýto suvenír (s potrebným povolením) doviezli a v rámci colnej kontroly aj colným orgánom predložili.