Nehovoríme o účasti voličov vo voľbách do orgánov BBSK, ale o volebnej konferencii Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica, ktorá sa v sobotu konala v priestoroch Strednej odbornej školy poľnohospodárskej v Sásovej.

Na konferenciu boli pozvané všetky futbalové kluby (56) z okresov Banská Bystrica a Brezno a každý klub zastupoval jeden delegát. Právo hlasovať však mali iba aktívne kluby a tých je v spomenutých okresoch len 49. Niektoré kluby však nevyužili možnosť zmeniť obsadenie vrcholných funkcií zväzu a tak si na konferenciu našlo cestu iba 44 delegátov. V percentuálnom vyjadrení to je účasť 89,8%.

Vladimír Vaník predniesol správu o činnosti Oblastného futbalového zväzu za posledné 4 roky, počas ktorých bol jeho predsedom a po správe o hospodárení zväzu bol na pláne najdôležitejší bod programu – voľba predsedu ObFZ. Okrem doterajšieho predsedu Vladimíra Vaníka kandidoval na post najsilnejšieho muža okresného futbalu aj Ján Hrčka, Peter Kukuľa, Ondrej Pecník a Ľubomír Samotný. V 6-minútových príhovoroch predstavili kandidáti hlasujúcim delegátom svoje vízie o fungovaní zväzu a kandidát Ondrej Pecník sa vzdal kandidatúry v prospech Ľubomíra Samotného.

samotny_lubomir_2012.3Volebná komisia vyhlásila meno nového predsedu už v prvom kole. Corgoňligový rozhodca Ľubomír Samotný získal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, a stal sa tak na najbližšie štyri roky novým šéfom futbalu v Banskej Bystrici a v Brezne. „V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým delegátom konferencie za dôveru, dokonca aj tým, ktorí ma nevolili a presvedčiť ich o tom, že čas ukáže že ma mali voliť. Bude treba veľa robiť ale časom sa výsledky určite dostavia,“ reagoval na výsledky volieb ich víťaz.

Jeho náprotivok a doterajší predseda Vladimír Vaník bol z výsledku prekvapený avšak novozvolenému predsedovi zablahoželal: „Som športovec a do každého boja idem s tým, že vyhrám, čiže aj v tomto súboji som očakával priazeň voličov. Zostal som dosť prekvapený, lebo tá priazeň nebola taká, akú som čakal. Niekto však musí vyhrať, niekto prehrať a dnes vyhral Ľubo Samotný, ktorého som považoval za svojho najväčšieho súpera. Ľubovi samozrejme gratulujem a prajem mu do jeho práce veľa úspechov, aby pomohol Oblastnému futbalovému zväzu a aby futbal prekvital, pretože dnes je ťažká situácia hlavne v spoločenskom živote. Tých hlasov som dostal strašne málo, to znamená, že kluby, ktoré mi sľúbili hlasy sa obrátili proti mne a vo voľbách to tak býva. Ale sľúbiť a dodržať sľub je niečo iné, to sa aj teraz ukázalo,“ dodal končiaci predseda oblastného futbalu.

Výsledky voľby predsedu ObFZ Banská Bystrica:

1. Ľubomír Samotný   56,82%
2. Vladimír Vaník       18,18%
3. Ján Hrčka                13,64%
4. Peter Kukuľa           11,36%

Po voľbe predsedu ObFZ nasledovali voľby predsedov odborných komisií. V prípade Revíznej komisie to bol súboj žien, ktorý vyhrala Miroslava Mazúchová pred Jankou Mesíkovou. Za predsedu Odvolacej komisie bol ako jediný kandidát zvolený Bruno Motyčka a post predsedu Disciplinárnej komisie obsadil jej doterajší člen Karol Bubniak. Nasledovala dôležitá voľba výkonného výboru ObFZ, ktorý je po konferencii druhým najvyšším orgánom zväzu. Do výkonného výboru boli zvolení: Július Kliment, Martin Majling, Peter Mazúch, Jozef Medveď, Ján Piar a Ivan Šimko. Zaujímavosťou je, že medzi najstarším a najmladším členom výkonného výboru je rozdiel takmer 50 rokov. Kým Ivan Šimko má 23 rokov, najstarší člen výboru – Július Kliment, bude onedlho oslavovať 73.narodeniny.

Ako posledná voľba bola na pláne voľba delegátov na konferenciu Stredoslovenského futbalového zväzu. Za delegátov boli zvolení: Ľubomír Auxt, Karol Bubniak, Peter Králka, Ján Lavrík, Ján Molent, Juraj Vrzal.

Nový predseda ObFZ vyjadril po voľbách spokojnosť aj s obsadením odborných komisií ako aj s členmi výkonného výboru a delegátov. „Určite som spokojný, dokonca niektoré veci vyšli nad očakávanie a ďakujem delegátom konferencie, ktorí rešpektovali moju prosbu aby volili ľudí do výkonného výboru a do komisii s ktorými ja chcem spolupracovať a ktorí vedia naplniť všetky vízie. Moja nová funkcia je pre mňa obrovský záväzok a čaká nás veľa roboty ale tá robota nás baví a musíme robiť na tom aby sme sa zlepšovali,“ dodal Ľubomír Samotný. Tomu k volebnému víťazstvu zablahoželal aj prítomný predseda Stredoslovenského futbalového zväzu a viceprezident Slovenského futbalového zväzu Jozef Paršo a telefonicky aj prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.