V súvislosti s kampaňou sa Peter Gogola vzdal funkcie hovorcu v Lesoch, v Podlaviciach sa objavili konfrontačné plagáty.

Upozornenie na negatívnu kampaň v uliciach mesta a fotky billboardov nám zaslal náš čitateľ Ján Koreň. Svoje námety nám môžete posielať aj vy na bbonline@bbonline.sk.

Oficiálna volebná kampaň do miestnych samospráv, tak ako ju umožňuje zákon, začala iba dnes 10. novembra, za to hneď zostra. V uliciach sa objavili billboardy namierené proti kandidátom z radov lekárov. Heslo „Čakáte dlho v ambulancii? Zrejme je váš lekár v zastupiteľstve“ dopĺňajú obrázky preplnenej čakárne a fiktívneho poslanca, ktorý sedí na zasadnutí.  Plagáty a billboardy s rovnakým motívom sa objavili po celom volebnom obvode č.2 (Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Karlovo).

Negatívna kampaň je bežnou súčasťou predvolebného boja, využitá bola aj v júnových celoštátnych voľbách. Konečný efekt je však neistý, častokrát môže pomôcť skôr napadnutému protivníkovi, ako autorovi.

Druhou udalosťou, ktorá sprevádzala začiatok kampane, je  dočasné odstúpenie kandidáta na primátora Petra Gogolu z funkcie hovorcu Štátnych Lesov. „Pokladám za dôležité dať jasný a jednoznačný signál, aby som vylúčil podozrenie, že zneužívam svoje komunikačné nástroje a kontakty,“ píše v prehlásení Peter Gogola.