voľbyVo volebnom obvode Banská Bystrica dosiahla účasť voličov 53,91% voličov, v samotnom meste to bolo 53,48%. Pod Urpínom vyhral suverénne, s rozdielom takmer 9,5 tisíca voličov, víťaz voľby Andrej Kiska. Robert Fico ale dominoval v pätnástich obciach okresu.

Celková účasť voličov v  rámci Slovenska dosiahla 50,48 percenta, čo predstavovalo 2 200 906 voličov. Až 1 307 065 z nich získal Andrej Kiska, ktorý viac ako strojnásobil svoj zisk hlasov z prvého kola.

Andrej Kiska mal najvýraznejšiu podporu na Donovaloch (76,03%), kde mohol tento fakt ovplyvniť aj počet turistov s voličskými preukazmi a potom v Priechode (72,19%). Robert Fico mal najvýraznejšiu podporu v rámci okresu v Pohronskom Bukovci (88,63%) či Povrazníku 71,59%.

Výsledky hlasovania 2. kola prezidentských volieb 2014 v okrese Banská Bystrica

Oficiálne konečné výsledky, ktoré publikoval Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie pri Štatistickom úrade Slovenskej republiky.

Obec Spolu 1. miesto Voličov % 2. miesto Voličov %
Badín 887 A. Kiska 585 65,95 R. Fico 302 34,04
Baláže 103 A. Kiska 53 51,45 R. Fico 50 48,54
Banská Bystrica 34299 A. Kiska 21868 63,75 R. Fico 12431 36,24
Brusno 1001 R. Fico 513 51,24 A. Kiska 488 48.75
Čerín 237 R. Fico 134 56,54 A. Kiska 103 43,45
Dolná Mičiná 161 A. Kiska 89 55,27 R. Fico 72 44,72
Dolný Harmanec 102 R. Fico 52 50,98 A. Kiska 50 49,01
Donovaly 242 A. Kiska 184 76,03 R. Fico 58 23,96
Dúbravica 139 R. Fico 89 64,02 A. Kiska 50 35,97
Harmanec 321 R. Fico 198 61,68 A. Kiska 123 38,31
Hiadeľ 193 R. Fico 106 54,92 A. Kiska 87 45,07
Horná Mičiná 268 A. Kiska 161 60,07 R. Fico 107 39,92
Horné Pršany 196 R. Fico 102 52,04 A. Kiska 94 47,95
Hrochoť 563 R. Fico 336 59,68 A. Kiska 227 40,31
Hronsek 339 A. Kiska 178 52,5 R. Fico 161 47,49
Kordíky 217 A. Kiska 144 66,35 R. Fico 73 33,64
Králiky 340 A. Kiska 186 54,7 R. Fico 154 45,29
Kynceľová 202 A. Kiska 105 51,98 R. Fico 97 48,01
Ľubietová 459 A. Kiska 284 61,87 R. Fico 175 38,12
Lučatín 321 A. Kiska 191 59,5 R. Fico 130 40,49
Malachov 512 A. Kiska 287 56,05 R. Fico 225 43,94
Medzibrod 661 A. Kiska 361 54,61 R. Fico 300 45,38
Môlča 95 A. Kiska 54 56,84 R. Fico 41 43,15
Moštenica 111 R. Fico 60 54,05 A. Kiska 51 45,94
Motyčky 74 R. Fico 40 54,05 A. Kiska 34 45,94
Nemce 516 A. Kiska 299 57,94 R. Fico 217 42,05
Oravce 85 R. Fico 49 57,64 A. Kiska 36 42,35
Podkonice 403 A. Kiska 248 61,53 R. Fico 155 38,46
Pohronský Bukovec 44 R. Fico 39 88,63 A. Kiska 5 11,36
Poniky 678 A. Kiska 363 53,53 R. Fico 315 46,46
Povrazník 88 R. Fico 63 71,59 A. Kiska 25 28,4
Priechod 392 A. Kiska 283 72,19 R. Fico 109 27,8
Riečka 361 A. Kiska 194 53,73 R. Fico 167 46,26
Sebedín – Bečov 171 R. Fico 96 56,14 A. Kiska 75 43,85
Selce 965 A. Kiska 637 66,01 R. Fico 328 33,98
Slovenská Ľupča 1295 A. Kiska 788 60,84 R. Fico 507 39,15
Staré Hory 291 A. Kiska 180 61,85 R. Fico 111 38,14
Strelníky 355 R. Fico 209 58,87 A. Kiska 146 41,12
Špania Dolina 122 A. Kiska 84 68,85 R. Fico 38 31,14
Tajov 313 A. Kiska 186 59,42 R. Fico 127 40,57
Turecká 89 A. Kiska 52 58,42 R. Fico 37 41,57
Vlkanová 488 A. Kiska 285 58,4 R. Fico 203 41,59
Spolu 48699  (Spolu platných hlasov v okrese)