Víťazka slovenských prezidentských volieb Zuzana Čaputová, ktorá sa v júni ujme funkcie hlavy štátu, zvíťazila v sobotňajšom druhom kole vo väčšine obcí okresu Banská Bystrica. V niektorých však dominoval aj jej protikandidát.

Najvyššiu podporu získala v rámci okresu Zuzana Čaputová v Priechode (79,56%), Donovaloch (71,77%), kde hlasovalo aj množstvo cezpoľných, ale tiež na Kordíkoch (67,48%). Čaputová zvíťazila celkom v 29 obciach okresu Banská Bystrica a v samotnom meste Banská Bystrica.

Jej protikandidát v druhom kole – Maroš Šefčovič, zvíťazil v dvanástich obciach. Najtesnejšie v Kynceľovej, kde získal 50,27% voličských hlasov. Naopak najvýraznejšie v Povrazníku (62,71%), Oravciach (62,29%) či Dúbravici (61,90%).

Výsledky 2. kola volieb v okrese Banská Bystrica za jednotlivé obce

Najvyššiu volebnú účasť, podobne ako v prvom kole, vykázali na Donovaloch (75,78%), kde však hlasovalo aj množstvo voličov s hlasovacími lístkami z celého Slovenska, ktorí v tomto známom lyžiarskom stredisku trávili víkend. Vysoká účasť bola aj v Motyčkách (62,6 %) či Balážoch (58,46%). Naopak, v Môlči prišlo voliť len 29,84% oprávnených voličov. Nízka účasť – 31,85% bola aj v Hrochoti či Harmanci (35,31%).

V okrese Banská Bystrica bola spomedzi okresov kraja najvyššia účasť. Celkom prišlo voliť až 48,09% voličov (55,25% v prvom kole), čo predstavovalo celkom 43 677 vydaných obálok. K urnám tu mohlo prísť až 90 805 zapísaných voličov.

Za prvú prezidentku hlasovalo skoro 64% Banskobystričanov