V novembri rozhodneme o novom primátorovi i zložení zastupiteľstva mesta Banská Bystrica. Presne do 21. septembra mohli kandidáti predkladať svoje kandidátne listiny, ktoré následne kontrolovala mestská volebná komisia. Finálne zoznamy kandidátov sú už známe.

voľbyAj pre nasledujúce volebné obdobie bude mať Banská Bystrica 31 poslancov Mestského zastupiteľstva. Platné kandidátne listiny podalo celkom 225 uchádzačov, pričom nie všetci splnili administratívne požiadavky, a tak mestská volebná komisia v niektorých prípadoch rozhodla o vyradení uchádzačov, a to najmä z dôvodu neúplne vyplnených petičných hárkov s podpismi na podporu kandidatúry. Niektorí dotknutí kandidáti ale uspeli s odvolaním na súde. V roku 2010 sa o kreslo v mestskom parlamente uchádzalo 203 kandidátov.

Podobne, ako pred štyrmi rokmi, aj tentokrát sa o hlasy Banskobystričanov bude uchádzať väčšina straníckych a vyše šesťdesiat nezávislých kandidátov. Strany, ktoré sa stretli pri podpore primátorského kandidáta Jána Noska spolu utvorili koalíciu aj pre voľby do zastupiteľstva. SDKÚ-DS sa tak netradične spája so stranami Smer-SD a SNS. Okrem vlastných kandidátov na ich kandidátke figurujú aj prezentovaní podporovatelia Jána Noska. Ďalšou straníckou koalíciou je spojenie konzervatívnych strán KDH a NOVA, tie sa takisto zhodujú v podpore primátorského kandidáta Petra Lačného. Ten patrí medzi 11-tich z pätnástky primátorských kandidátov, ktorí  sa zároveň uchádzajú aj o kreslo poslanca.

mestske zastupitelstvoVekový priemer kandidátov je okolo 46 rokov. Najmladším je 19-ročný Pavol Badany kandidujúci za HZDS, najstarším profesor a pediater Svetozár Dluholucký, ktorý má 74 rokov a kandiduje za koalíciu SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS.

Z doterajších poslancov Mestského zastupiteľstva sa už opätovne o zvolenie nebude uchádzať riaditeľka Dvojky RTVS Marta Gajdošíková (nez., klub BBA), gynekológ Peter Bielik a kardiochirurg a v súčastnosti riaditeľ nemocnice v Brezne Peter Mečiar a takisto lekár Pavol Legíň (všetci traja klub Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS).

Voľby do orgánov samosprávy mesta sa uskutočnia 15. novembra od 7.00 do 20.00 h. Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…

Zoznam kandidátov vo volebnom obvode
Banská Bystrica 1 – centrum, Majer, Senica, Šalková

Vo volebnom obvode kandiduje celkom 55 kandidátov. Vo voľbách môžu voliči označiť najviac 7 krúžkov. Zvolených bude 7 poslancov.

1. Pavol Badany, 19, študent, Nad plážou 4489/22
– HZDS

2. Andrej Bálint, Ing., 42, regionálny manažér, Horná 87
– Strana moderného Slovenska

3. Daniela Baranová, PhDr., PhD., 59, historik, Ul. 9. mája
– MOST-HÍD

4. Pavel Bartošík, Ing., 32, výkonný manažér, aktivista, Severná 1989/26
– Nezávislý

5. Ján Bartoška, 30, podnikateľ, Robotnícka 1123/13
– HZDS

6. Eugen Bertha, Mgr., 54, administratívny pracovník, Mičinská cesta 32
– KDH, NOVA

7. Zdena Bienska, 49 , zdravotný laborant, Hronské predmestie 6
– SĽS

8. Pavol Boroň, JUDr., 51, advokát, Tulská 5274/22
– Nezávislý

9. Branislav Bosák, Ing., 43, ekonóm, 29. augusta 17
– SaS

10. Dominik Búry, 37, projektový manažér, Nad plážou 22
– DS

11. Peter Čellár, MUDr., 50, stomatológ, A. Matušku 22
– SDS

12. Viera Dubačová, Mgr. art., 52, bojovníčka proti extrémizmu a korupcii, Trieda SNP 1673/67
– Nezávislý

13. Ivan Fraňo, Ing., 55, elektroinžinier, Komenského 79
– SDS

14. Jozef Gibala, Bc., 51, zamestnanec verejnej správy, Viestova 17
– SIEŤ

15. Viera Guťanová, 60, zamestnanec, Trieda SNP 1673/67
– HZDS

16. Marian Hlaváč, MUDr., PhD., 50, ortopéd, Robotnícka 13

17. Pavel Holek, 38, podnikateľ, Golianova 13
– TIP

18. Štefan Hrčka, 41, generálny riaditeľ, 9. mája 1906/19
– Nezávislý

19. Ján Jambrich, 56, technik, Trieda SNP 56
– SĽS

20. Pavol Katreniak, Mgr., Ing., 56, odb. radca na úseku ochrany prírody a krajiny, Horná 63
– Nezávislý

21. Anna Kleprlíková, 66, podnikateľka, Hviezdoslavova 1566/72
– HZDS

22. Jaroslav Kuracina, 43, riaditeľ výrobného podniku, Spojová 1
– Nezávislý

23. Erik Leitner, 44, kreatívny manažér, Horná Strieborná 286/6
– Nezávislý

24. Ladislav Lukáč, Ing., 42, manažér, Nám. SNP 13/A
– SIEŤ

25. Ján Máľus, 58, manažér, Mičinská cesta 36
– SIEŤ

26. Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 57, historik, Hronská 29
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

27. Stanislav Mika, Ing. arch., 72, architekt, urbanista, Hurbanova 11
– Nezávislý

28. Peter Molitoris, MUDr., 50, primár GPO, Javornícka 51
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

29. Roman Múkera, MUDr., 37, lekár – DOST, Trieda SNP 27

30. Ludvik Nábělek, MUDr., PhD., 60, lekár, Kuzmányho 2
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

31. Iveta Nosková, 46, administratívny pracovník, Kukučínova 24
– KDH, NOVA

32. Nina Okálová, 61, dôchodkyňa, M. Rázusa 1329/26
– HZDS

33. Michal Oravec, Ing., 48, podnikateľ 29. augusta 1489/27
– HZDS

34. Marcel Pecník, PhDr., 31, vysokoškolský pedagóg, Magurská 59
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

35. Henrieta Petrincová, 53, asistentka, Na Graniari 33
– Nezávislý

36. Jozef Pikula, Ing. CSc., 58, stavebný inžinier, Hviezdoslavova 26
– Nezávislý

37. Ľubomír Piterka, PhDr., 42, mediátor, Bakossova 31
– Nezávislý

38. Stanislav Rajnoha, 60, riaditeľ firmy, Kuzmányho 15
– DS

39. Ivan Rybárik, Ing., 71, stavebný inžinier, Bakossova 64
– Strana moderného Slovenska

40. Ivan Saktor, Mgr., 36, manažér IT, politológ, Horná 14199/99
– Nezávislý

41. Jozef Sálus, Ing. arch., 54, architekt, prof. Sáru 15
– KDH, NOVA

42. Igor Sanitra, 35 , pracovník SBS, Ul. 29. augusta 33
– ĽS Naše Slovensko

43. Jozef Sásik, Ing., 56, znalec – lesníctvo, Nešporova 1
– SĽS

44. Richard R. Senček, PhDr., RNDr., PhD., 41, odborný kurátor, historik, 29. augusta 6/1606
– Nezávislý

45. Ladislav Slobodník, MUDr., 46, plastický chirurg, Kukučínova 20
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

46. Ján Šabo, Ing., 52, ekonóm, Cesta k nemocnici 27
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

47. Stanislav Šimek, Ing., 60, podnikateľ, prof. Sáru 6291/34
– HZDS

48. Andrea Trilecová, 22, obchodná referentka, Školská 3966/14
– ĽS Naše Slovensko

49. Pavel Trnka, Ing., 60, podnikateľ, Trieda SNP 51
– Nová Demokracia

50. Róbert Trnka, Ing , 46 , referent, Sitnianska 6594/34
– Nezávislý

51. Igor Trokšiar, 48, manažér predaja, Ul. 9. mája 22
– DS

52. Ivan Uhrík, Ing., Bc., PhD., 49, ekonóm, manažér, Hronská 191
– Nezávislý

53. Martin Úradníček, Ing., 52, vydavateľ, riaditeľ grafického štúdia, Národná 9
– Nezávislý

54. Miroslav Václavík, Ing., 49, živnostník, Pod Urpínom 31
– SIEŤ

55. Lukáš Vilímek, 21, študent, Terézie Vansovej 437/18
– Nezávislý

Zoznam kandidátov vo volebnom obvode
Banská Bystrica 2 – Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Ul’anka

Vo volebnom obvode kandiduje celkom 13 kandidátov. Vo voľbách môžu voliči označiť najviac 2 krúžky. Zvolení budú 2 poslanci.

1. Marián Adamják, Ing., 49, riaditeľ, Limbová 23
– KDH, NOVA

2. Eva Balková, MUDr., 44, lekár, Povstalecká 6
– DS

3. Zuzana Bartošková, 31, podnikateľka, Uľanská cesta 6166/162
– HZDS

4. Katarína Čižmárová, doc., RNDr., CSc., 58, zástupkyňa primátora, Gaštanová 3
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

5. Vlastimil Drašnar, 28, živnostník, Ľuda Ondrejova 41
– SIEŤ

6. Roman Hradecký, PhDr., 55, riaditeľ múzea, Gaštanová 11
– NP

7. Ľubica Laššáková, PhDr., 54, prednostka Okresného úradu, Podlavická 32
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

8. Marek Odaloš, 26, manažér predaja, Podlavická cesta 23/6452
– Nezávislý

9. Ján Petrík, 62, dôchodca, Jakubská cesta 1
– SĽS

10. Miroslav Potančok, 40, podnikateľ, Podlavická cesta 9
– ĽS Naše Slovensko

11. Pavol Rakický, MVDr., 72, veterinár, Jakubská cesta 92
– HZDS

12. Rastislav Skokan, Ing., 42, programátor, Tr. Hradca Králové 1
– OKS

13. Eva Tribulová, Ing., 49, ekonóm, Gaštanová 3
– KDH, NOVAZoznam kandidátov vo volebnom obvode
Banská Bystrica 3 – Rudlová, Sásová

Vo volebnom obvode kandiduje celkom 64 kandidátov. Vo voľbách môžu voliči označiť najviac 10 krúžkov. Zvolených bude 10 poslancov.

1. Jozef Balko, Bc., 40, redaktor, Tatranská 85
– Nezávislý

2. Simon Barth, 24, hlavný kameraman, Ďumbierska 26
– TIP

3. Pavol Bielik, 60, manažér, Radvanská 508/17
– Nezávislý

4. Kamil Bílek, Ing., 46, špeditér MKD, Tatranská 56
– TIP

5. Teodor Bindas, Phdr., 61, slobodné povolanie, Odbojárov 3388/14
– Nezávislý

6. Milan Blažečka, 44, bezpečnostný pracovník, Magurská 13
– Nezávislý

7. Matej Bučko, 27, protikorupčný novinár, Tatranská 84
– Nezávislý

8. Jozef Čuha, PhDr., 59, psychológ, Starohorská 10
– SIEŤ

9. Pavel Čupka, Mgr., 68, podnikateľ, Javornícka 6176/4
– HZDS

10. Miroslav Dekrét, 52 , podnikateľ, Na Plaváreň 8
– Strana moderného Slovenka

11. Ján Dilík, 67, hokejový tréner, M. Bellu 8
– SĽS

12. Juraj Droppa, Ing., 47, zakladateľ súkr. ZŠ u Filipa, Haškova 18
– SaS

13. Roman Duchlánsky, 22, manager, Magurská 6439/4
– HZDS

14. Igor Ďurana, 51, živnostník, Tatranská 4
– SĽS

15. Jakub Gajdošík, Mgr., 29, manažér, Sitnianska 17
– SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS

16. Ján Holub, 40, SBS, Na Skalici 3055/13
– HZDS

17. Anton Horeličan, 40, strojár, Chabenecká 3
– Nezávislý

18. Peter Hunák, MUDr., 52, lekár, Krivánska 4
– Strana moderného Slovenka

19. Ladislav Huntoš, 37, kondičný tréner, Rudohorská 22
– Nezávislý

20. Martin Husárik, Mgr., 35, komunitný pracovník, Starohorská 25
– Nezávislý

21. Michal Chudík, 41, živnostník, Strmá 32
– ĽS Naše Slovensko

22. Peter Kadáši, 39, zamestnanec, Na Dolinky 14904/4
– HZDS

23. Klaudia Kallová, PHDr., 48, SZČO, Ružová 3699/2
– HZDS

24. Božena Kalmanová, 43, ekonóm, Tatranská 19
– KDH, NOVA

25. Tomáš Klinec, 31, finančná správa, Tatranská 75
– Strana moderného SlovenkaVZDAL SA KANDIDATÚRY

26. Martin Klus, Doc., PhDr., PhD., MBA , 34, Politológ, VŠ pedagóg, Severná 13
– Nezávislý

27. Štefan Kocka, 58, slobodný umelec, Magurská 6435/37
– HZDS

28. Soňa Koreňová, Mgr., 24 , špeciálna pedagogička, Tatranská 56
– Nezávislý

29. Marek Kotleba, 31, informátor, Kráľovohoľská 5
– ĽS Naše Slovensko

30. Rudolf Kubík, Mgr., 31, informatik, podnikateľ, Kpt. O. Jaroša 3
– Nezávislý

31. Dana Kyjanicová, 43, technický referent ŽSR, Tatranská 21
– SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS

32. Peter Lačný, Ing., 58, stavebný inžinier, Chabenecká 7
– KDH, NOVA

33. Milan Lichý, Ing., 53, lesný inžinier, Sitnianska 6593/12
– Nezávislý

34. Miroslav Lupták, 39, SZČO, Čerešňová 27
– SaS

35. Martin Majling, Ing., 28, ekonóm, Tatranská 90
– Nezávislý

36. Anna Maslíková, RNDr., 52, učiteľka, Magurská 19
– PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

37. Igor Matyaš, 28, študent, Kráľovohoľská 6149/9
– HZDS

38. Milan Mikulec, Ing. , 49 , SZČO, Oremburská 8
– MOST-HÍD

39. Matúš Molitoris, Mgr. , 28 , manažér, Javornícka 51
– SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS

40. Ivana Necpálová, Ing. , 47 , ref.správy majetku, Javornícka 45
– ĽS Naše Slovensko

41. Tomáš Novanský, Ing. , 42 , ekonóm, Rudlovská cesta 116
– SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS

42. Erik Oslanec, 27, živnostník, Magurská 5
– TIP

43. Roman Osúch, 31 , zamestnanec, Pieninská 6430/17
– HZDS

44. Anna Osúchová, 53, zdravotná sestra, Pieninská 6430/17
– HZDS

45. Andrej Patka, MUDr., 58, športový lekár, Krivánska 8
– Strana moderného Slovenska

46. Vladimír Pirošík, Mgr., 38, advokát, mediátor, Rudohorská 6735/11
– Nezávislý

47. Vlastimil Plavucha, 46, manažér, Podjavorinskej 30
– SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS

48. Milan Prašovský, 39, SBS, Tatranská 68
– SĽS

49. Róbert Rajnoha, PhDr., 46, výsluhový dôchodca, Rudohorská 13
– KDH, NOVA

50. Milan Randa, 52, stavbár, Tatranská 40
– SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS

51. Peter Rebek, Mgr., 28, učiteľ, Tatranská 105
– Nezávislý

52. Andrej Refka, Bc., 36, informatik, Strážovská 6
– SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS

53. Vladimír Rosinský, 54, obchodník, Gerlachovská 6
– SĽS

54. Ján Sliacky, 58, podnikateľ, Sitnianska 11
– Strana moderného Slovenska

55. Radovan Sloboda, Ing., 48, konateľ spoločnosti, Tatranská 60
– SaS

56. Peter Spevák, Ing., 48, manažér, Javornícka 6170/35
– HZDS

57. Stanislav Strmeň, 34, strojník, Starohorská 25
– ĽS Naše Slovensko

58. Štefan Ševčík, 53, manažér, Odbojárov 11
– SIEŤ

59. Michal Škantár, Ing., 32, ekonóm, Sitnianska 3
– SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS

60. Tomáš Štrba, Mgr., Ph.D., 31, banskobystrický aktivista, Karpatská 4
– Nezávislý

61. Ján Šulaj, MUDr., PhD., 53, neurochirurg, Starohorská 40
– SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS

62. Richard Tokušev, 44, aktivista, živnostník, Bakossova 35
– Nezávislý

63. Martin Turčan, Ing. , 32, manažér, Petelenova 6
– SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS

64. Lucia Vargová, Bc., 31 , študentka, Tatranská 91
– Strana moderného Slovenska

65. Jaroslav Výbošťok, Ing., 45 , lesný inžinier, Kráľovohoľská 10
– SIEŤ

66. Jozef Žabka, 67, technik, Chabenecká 9
– SĽSZoznam kandidátov vo volebnom obvode
Banská Bystrica 4 – Iliaš, Kráľová, Kremnička, Radvaň (a Fončorda), Rakytovce

Vo volebnom obvode kandiduje celkom 91 kandidátov. Vo voľbách môžu voliči označiť najviac 12 krúžkov. Zvolených bude 12 poslancov.

1. Barbora Baďurová, Mgr., PhD, 29, vysokoškolská učiteľka, Gorkého 17
– Nezávislý

2. Viliam Beleš, Mgr., 56, pedagóg, THK 2
– DOST

3. Ján Benčo, Ing., 57, podnikateľ, Poľná 53
– TIP

4. Michal Benko, Ing., 50, podnikateľ, Nové Kalište 1174/5
– HZDS

5. Michal Brindzák, 25, podnikateľ, Tulská 36
– HZDS

6. Ida Cabanová, JUDr., advokátka, Tulská 32
– SDS

7. Mária Černá, 35, živnostník, Tulská 26
– Strana moderného Slovenska

8. Miroslav Červený, 58, geodet, Oremburská 2320/15
– Strana moderného Slovenska

9. Peter Čunderlík, 49, technik, Internátna 67
– Nezávislý

10. Ján Čupka, 48, SZČO, Smreková 14415/28
– HZDS

11. Zdeněk David, 60, manažér firmy, Horné záhrady 19
– DS

12. Svetozár Dluholucký, prof., MUDr., CSc., 74, pediater, Poľná 1
– SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS

13. Igor Donoval, Ing., 36, manažér, Tulská 103
– SIEŤ

14. Eva Eštoková, Ing., 53, podnikateľka, Moskovská 2335/14
– HZDS

15. Lucia Fabriciusová, JUDr., 33, advokátka, Povstalecká 14
– SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS

16. Edita Gabajová, PaeDr., 67, učiteľka, Poľná 58
– Nezávislý

17. Simona Gačevičová, 47, manažérka, Internátna 35
– ĽS Naše Slovensko

18. Marcela Gallová, 43, podnikateľka, Mládežnícka 5
– Strana moderného Slovenska

19. Lukáš Ginič, 24, predaj vozidiel, Internátna 688/59
– Nezávislý

20. Lukáš Güttler, 22, podnikateľ, Medená 5712/11
– HZDS

21. Monika Güttlerová, 40, zamestnanec, Medená 5712/11
– HZDS

22. Ľubomír Hadvičák, Mgr., 36, riaditeľ spoločnosti, Švermova 19
– TIP

23. Danica Halamová, Ing., 41, projektantka, aktivistka, Tulská 107
– Nezávislý

24. Daniel Hanko, 63, podnikateľ, Bernolákova 6032/9
– HZDS

25. Ľubomír Hanušík, Mgr., 27, zamestnanec verejnej správy, Moskovská 2337/26
– SIEŤ VZDAL SA KANDIDATÚRY

26. Jozef Haško, Ing., 67, podnikateľ, Bernolákova 15
– KDH, NOVA

27. Pavel Hlinka, 57, podnikateľ, Kalinčiakova 6027/11
– HZDS

28. Robert Hrnčiar, 51, súkromný podnikateľ, Letná 7
– Strana moderného Slovenska

29. Peter Hudec, MUDr., 68, lekár, THK 7
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

30. Róbert Huran, JUDr., 31, aktivista, WikiDemokracia, UNAS, Jarná 2
– Nezávislý

31. Ján Chladný, PaedDr., 61, riaditeľ školy, Kalinčiakova 6029/21
– KDS

32. Miroslav Ivan, Ing., 48, manažér, Zimná 14
– SaS

33. Alexander Jurčík, Ing., 64, podnikateľ, Jazmínová 4480/8
– HZDS

34. Vladislav Kalamár, Ing., 46, programátor, Podháj 51
– ĽS Naše Slovensko

35. Miroslava Kamenská, 39, vedúca odd. prevádzky a majetku FPV UMB, Radvanská 29
– Nezávislý

36. Daniel Karas, 39, podnikateľ, Tulská 24
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

37. Erika Karová, 32, riaditeľka marketingu, Bernolákova 17/6032
– Nezávislý

38. Hana Kasová, Ing. Arch., 38, architektka, Spojová 8/3992
– Nezávislý

39. Igor Kašper, Ing., 34, manažér, Diamantová 2
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

40. Marta Kicová, 49, živnostník, Kvetinová 1
– Strana moderného Slovenska

41. Lubica Kleniarová, Mgr., 57, ekonómka, Bagarova 7
– KSS

42. Karol Konárik, Ing., 33, manažér, Nad Plážou 36
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

43. Vladimír Konopa, 38, podnikateľ, Nám. Ľ. Štúra 5950/11
– HZDS

44. Marian Korytiak, JUDr., 45, vysokoškolský pedagóg, Sládkovičova 5956/58
– SIEŤ

45. Iveta Kvačkajová, Mgr., 43 , živnostníčka, Tulská 1
– SIEŤ

46. Ľubomír Lapin, 40, manažér firmy, Nad plážou 8
– DS

47. Lenka Ľapinová, 36, preklad a tlmočníctvo, Bernolákova 56
– TIP

48. Marián Lietava, 37, živnostník, Radvanská 22
– KDH, NOVA

49. Jana Miklošová, Mgr., 33, nezamestnaná, Nové Kalište 15
– SIEŤ

50. Janka Miková, Mgr., 47, učiteľka, Rudohorská 3
– KDH, NOVA

51. Marek Modranský, Mgr., 35, dopravný manažér, Slnečná 38
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

52. Vladimír Moravčík, 32, manažér, športovec, Radvanská 11
– Nezávislý

53. Ľubomír Motyčka, 64, novinár, Spojová 12
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

54. Peter Múkera, JUDr., 57, advokát, Švermova 6971/51
– DOST

55. Ivo Novák, 46, riaditeľ poisťovacej agentúry, Kyjevské námestie 8
– KDH, NOVA

56. Peter Novanský, 30, podnikateľ, Bernolákova 25
– Nezávislý

57. Jozef Očenáš, 46, podnikateľ, Švermova 24
– Strana moderného Slovenska

58. Juraj Odor, Ing., 66, ekonóm, kontrolór, Poľná 97
– Nezávislý

59. Jozef Oravec, Ing., 64, daňový poradca, Zlatá 6
– SIEŤ

60. Marianna Pačová, JUDr., 36, ekonomická riaditeľka, Moskovská 1
– Nezávislý

61. Martin Patúš, Mgr., 28, doktorand, Nám. Ľ. Štúra 10
– Nezávislý

62. Martin Pitter, 29, podnikateľ, Internátna 679/45
– HZDS

63. Juraj Pivka, Ing., 67, geodet, Nešporova 1
– SĽS

64. Zlatica Poláček Tureková, JUDr., 37, vysokoškolský pedagóg, Mládežnícka 45
– SIEŤ

65. Ľudmila Priehodová, Ing.arch., 62, architektka, Kalinčiakova 17
– Nezávislý

66. Elena Púchyová, Ing., 56, občiansky aktivista, Javornícka 37
– SZS

67. Dagmar Rajčanová, Ing., 59, slobodné povolanie, Kráľovohoľská 2
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

68. Michal Rajnoha, Mgr., 34, štátny zamestnanec, Stromová 2144P17
– Nezávislý

69. Peter Rusko, 45, SZČO, Tulská 19
– Nezávislý

70. Peter Rusnák, Ing.arch., 65, urbanista, regionalista, Bernolákova 9
– Nezávislý

71. Jozef Seko, Ing., 62, ekonóm, Radvanská 11
– SDS

72. Martin Schwantzer, 37, manažér, Kyjevské námestie 7
– TIP

73. Vladimír Sklenka, PhDr., PhD., 36, historik, Okružná 12/1863
– Nezávislý

74. Lucia Skokanová, Ing., 38, projektová manažérka, THK 1
– Nezávislý

75. Branislav Slaný, Ing., 46, projektový manažér, Spojová 10
– Nezávislý

76. Milan Smädo, 60, živnostník, Jabloňová 16
– Nezávislý

77. Zuzana Smetanová, JUDr., 40, advokátka, Poľná 5954/1
– Nezávislý

78. Pavol Strhák, 30, podnikateľ,aktivista, Podháj 61
– Nezávislý

79. Zuzana Šerfözö, Bc., 39, rodičovská dovolenka, THK 11
– Nezávislý

80. Igor Šimeg, Mgr.art, 57, režisér,scenárista,manažér, Československej armády 635/19
– Nezávislý

81. Ivana Škodová, Mgr., 61, pedag.-psychol. poradenstvo, Jilemnického 13
– KDS

82. Ivan Justin Škrabala, JUDr., 59, podnikateľ, Švermova 1821/23
– HZDS

83. Viera Šokoťková, Mgr., 61, pedagogický pracovník, Moskovská 27
– KSS

84. Štefan Šteiniger, Mgr., 45 , živnostník, Poľná 11
– SIEŤ

85. Hubert Štoksa, 44, riaditeľ Medzinárodných leteckých dní, Švermova 25
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

86. Roman Štrba, 48, manažér, Družby 8
– SĽS

87. Martin Šváč, Ing., 50, ekonóm, Strážovská 1
– DS

88. Martin Švec, MUDr., 59, lekár, Nad plážou 33
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

89. Ladislav Topoľský, RNDr., 64, pedagóg, Internátna 27
– SMER-SD,SNS,SDKÚ-DS

90. Tomáš Uhliar, Ing., 34, manažér, Stupy 13
– PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

91. Róbert Vasiliak, Mgr., 65, dôchodca, Moskovská 3
– PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ


Presný zoznam ulíc patriacich do jednotlivých volebných obvodov nájdete tu…
Tip: Zoznam kandidátov na primátora mesta Banská Bystrica