Quantcast

Prvý letný deň, 21. júna 2011 sa v Banskej Bystrici uskutočnila ďalšia, určite nie však posledná dopravno-preventívna akcia s deťmi, tentoraz v spolupráci so Základnou školou Slovenského slobodného vysielača na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici a krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici. Deti sa tak na chvíľku stali pomocníkmi policajtov, pomáhali im pri meraní rýchlosti, zastavovaní vozidiel, ale hlavne vodičov chválili za dodržiavanie predpisov, prípadne karhali, ak došlo k ich porušeniu.

Akcia bola zameraná na zisťovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vodičmi motorových vozidiel, najmä na dodržiavanie dovolenej rýchlosti jazdy, používanie bezpečnostných pásov, predpísané osvetlenie, ako aj na požívanie alkoholických nápojov počas jazdy.

Deti si už v predstihu vlastnoručne pripravili pre vodičov darčeky – pre zodpovedných vodičov „odznaky“ sladkého hrozna a pre nezodpovedných vodičov „odznaky“ kyslého citróna, ktoré potom spolu s pripravenými „vysvedčeniami“ odovzdávali priamo vodičom. Vodiči motorových vozidiel tak mali možnosť uvedomiť si, že práve deti patria k najohrozenejšej skupine na ceste a dodržiavaním pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky predchádzajú závažných dopravných nehodám, pri ktorých by mohlo byť ohrozené ich zdravie a život.