Zmena organizácie dopravy v lokalite medzi obchodným centrom Europa a športovým areálom Štiavničky súvisí s minulotýždňovým vyznačením cyklotrasy na predmetnom úseku cesty.

17062013043Aj keď tabuľa, znázorňujúca zákaz vjazdu a zjednosmernenie ulice Cesta na štadión pre osobné automobily, pribudla pred vstupom do ulice od Europa SC ešte minulý týždeň, vodiči si zmenu všimnú len zriedka. V pondelok sme len počas desiatich minút zaznamenali šesť áut, ktoré komunikáciou po vyznačenej cyklotrase prešli úplne. Ďalší dvaja vodiči síce do zákazu vošli, ale po chvíli si uvedomili zmenu a vycúvali naspäť.

Po novom sa vodiči po ulici Cesta na štadión dostanú len zo štadióna, respektíve zo športovej haly, plavárne či kúpaliska. K týmto objektom a rovnako aj čerpacej stanici sa automobilom dostanete už len po Hutnej ulici popri budovách Dukly z odbočky na Švermovej ulici.