Samospráva plánuje do konca roka 2014 preinvestovať na opravu miestnych komunikácií rekordných viac ako 900-tisíc eur. Výrazne sa zmenil pomer medzi komplexnou opravou a čiastočnou obnovou vozoviek.

tatranska1V roku 2011 investovalo mesto do stavebnej údržby komunikácií približne 777-tisíc eur, v roku 2012 to bolo o štvrtinu menej, približne 585 tisíc eur. Po extrémnej zime na prelome rokov 2012 a 2013, sa rozpočet na opravy komunikácií zvýšil opäť na približne trištvrte milióna eur. V marci 2014 bol schválený rozpočet na stavebnú údržbu miestnych komunikácií vo výške 130 tisíc eur.

“Kapitálové výdavky na rok 2014 z finančných dôvodov neboli rozpočtované, a teda v roku 2014 Mesto Banská Bystrica nemá v pláne rekonštruovať miestne komunikácie,” vyjadrila sa vtedy Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí. Mestské zastupiteľstvo však v priebehu roka schválilo navýšenie rozpočtu na rekordných 902 745 eur a z neho bolo k 30. septembru 2014 preinvestovaných takmer 524-tisíc. Zvyšných približne 380-tisíc mesto plánuje využiť do konca roka.

Výrazne sa v rokoch 2011-2014 zmenil pomer prostriedkov vyčlenených na komplexnú resp. plošnú opravu komunikácií a takzvané „plátanie dier“. Kým v roku 2013 predstavovala komplexná údržba približne 20% rozpočtu, v tomto roku (k 30.9.2014) to predstavuje takmer 74% z celkových prostriedkov vynaložených na opravu ciest a chodníkov.

Tabuľka vynaložených prostriedkov na rekonštrukcie miestnych komunikácií za roky 2011-2014:

Rok komplexná údržba čiastočná údržba
2011 264 915,68 EUR 512 705,60 EUR
2012 153 840,07 EUR 431 094,33 EUR
2013 149 380,09 EUR 597 622,19 EUR
2014 (k 30.9.) 333 753,18 EUR 190 171,51 EUR