Rozsiahla celoslovenská výstava v oblasti súčasnej slovenskej grafiky z obdobia rokov 2016 a 2017 vznikla na báze kolaboratívne zameraného projektu s názvom Štafetová tlač. Vernisáž výstavy prebehne v ŠVK vo štvrtok 1. júna o 16-tej hodine.

Projekt výstavy inicioval a organizoval slovenský grafik a intermediálny umelec Peter Valiska Timečko (1985) v spolupráci s teoretičkou umenia Alenou Vrbanovou (1960).

Výstava priblíži tvorbu 51 súčasných slovenských autorov a autoriek v médiu voľnej grafiky ako umenia tlače. Z originálov diel v rozličných klasických i autorských technikách tlače vznikla aj unikátna autorská kniha typu album (autorka dizajnu Darina Výbohová). Súbor voľných grafických listov a autorských tlačí ponúka pohľad na súčasný stav média umeleckej grafiky 21. storočia ako flexibilné a otvorené, schopné absorbovať podnety z iných médií.

Štýlovo a výrazovo sa tu prelína viacero tendencií od neoabstraktných cez figurálne, figuratívne ku konceptuálnym a akčným polohám. Autori a autorky využívajú tradičné postupy, techniky a žánrové oblasti grafiky paralelne s alternatívnymi a intermediálnymi prístupmi.

Zaujímavou je aj autorská agenda a tematický záber autoriek a autorov, ktorí reagujú na sociálne, politické a globálne problémy v súčasnosti, ale aj kolektívnu pamäť či privátnu mytológiu a autonómny svet umenia.

Výstava Štafetová tlač – aktuálna slovenská grafika nadväzuje na tradíciu tvorby grafických albumov z obdobia 60. – 80. rokov 20. storočia. Obnovuje myšlienku aktivácie tvorby medzi autormi a autorkami troch súčasných generácií slovenského umenia.