Od roku 2003 prebiehajú práce na novom územnom pláne mesta Banská Bystrica. Jeho pripomienkovanie bolo dokončené ešte v závere roku 2010 a v súčasnosti sú už prijaté pripomienky spracované tak, že mesto bude môcť čoskoro komplexne aktualizovať jeden z najdôležitejších dokumentov samosprávy.

Verejné prerokovanie návrhu nového územného plánu sa pre poslancov mesta, ale aj širokú verejnosť, uskutoční už vo štvrtok 26. januára o 15.00 h v priestoroch Veľkej siene Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Prerokovanie Návrhu územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky je zverejnené už od 21.12.2011 do 20.2.2012. Ľudia si ho môžu pozrieť na internetovej stránke Útvaru hlavného architekta mesta Banská Bystrica a v úradných hodinách je verejnosti k nahliadnutiu aj v priestoroch klientskeho centra MsÚ.