Glaukóm alebo zelený zákal, je skupinou ochorení poškodzujúcich zrakový nerv. Ak sa včas nezachytí, môže viesť postupne k nezvratným stratám zraku, a k trvalej slepote.

Jedným z rizikových faktorov spôsobujúcich vznik glaukómu je aj vysoký vnútroočný tlak, ktorý je zradný tým, že si ho pacient neuvedomuje. Jeho včasným odhalením sa dá vzniku ochorenia predísť, alebo ho zistiť v rannom štádiu a zabrániť tým strate zraku.

V rámci prevencie si môžete dať BEZPLATNE zmerať vnútroočný tlak vo štvrtok 15. marca 2012 od 8,30 do 13.00 h na Očnej glaukómovej ambulancii vo FNsP F. D. Roosevelta. Ambulancia sa nachádza v Poliklinike na 1. poschodí.

II. Očná klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta v spolupráci so Slovenskou glaukómovou spoločnosťou organizuje skrínigové merania vnúroočného tlaku každoročne pri príležitosti Svetového týždňa glaukómu.