Na prírodovednej výstave ZOO – preťažená Noemova archa sa návštevníci Tihányiovského kaštieľa dozvedia viac zo života zoologických záhrad doma aj vo svete, ich význame pri záchrane ohrozených živočíšnych druhov a spoznajú aj ich históriu či skryté zákulisie. 

Tak ako v minulosti aj dnes úroveň zoologických záhrad odráža stav kultúrneho myslenia daného národa. Chovy pôvodne divo žijúcich zvierat vznikali v spoločnostiach s rozvinutou kultúrou už pred tisíckami rokov. Nájdeme ich už v starovekom Egypte, Číne či Indii a postupne sa tento trend rozšíril do celého sveta.

Do konca 19. storočia vzniklo vo veľkých mestách západnej Európy viac ako 50 zoologických záhrad. Pre porovnanie, v strednej Európe v tom čase existovali len dve, a to vo Viedni a v Budapešti.

Na Slovensku prišli prvé plány s výstavbou zoo až po 2. svetovej vojne. Zložitý vývoj budovania zoologických záhrad na Slovensku zapríčinila najmä komplikovaná spoločensko-hospodárska situácia, ale aj spoločenské vnímanie týchto ustanovizní, ktoré u nás pôvodne neboli považované za vedecké a ani kultúrne inštitúcie.

Záchrana ohrozených druhov je do značnej miery ovplyvnená úrovňou poznania o spôsobe života zvierat. „Mnohé živočíšne druhy žijú v nedostupných oblastiach Zeme, spôsobom života, ktorý by bol dodnes zahalený rúškom tajomstva nebyť zoo,” zdôrazňuje význam týchto inštitúcií autor výstavy Csaba Tóth a zároveň dodáva, že „napríklad aj etológia ako vedný odbor skúmajúci správanie zvierat by nevznikol bez ich chovu v ľudskej starostlivosti a na základe pozorovania chovancov zoologických záhrad.”

V súčasnosti na Slovensku nájdeme zoologické záhrady bez špecializácie, pričom každá z nich si volí vlastnú cestu. Práve to robí naše zoo aj na tak malom území akým je naša krajina výnimočné.

Najstaršou ZOO na Slovensku je zoologická záhrada v Bojniciach. Myšlienka jej vzniku sa zrodila pred 60. rokmi, kedy boli v hradnej priekope Bojnického zámku chované niektoré druhy živočíchov. Dnes tu žije viac ako 450 druhov zvierat, medzi inými aj na Slovensku ojedinelý slon africký či zebra Hartmannova.

Zoologická záhrada v Bojniciach sa stará aj o niekoľko ohrozených druhov, ktoré sú vzácne v celoeurópskom meradle vzácny leopard obláčkový, daniel mezopotámsky či takin zlatý.

Košická zoologická záhrada s rozlohou 288 hektárov je najväčšou nielen na Slovensku, ale  patrí k najväčším v celej Európe. Popri levoch a tigroch, k najobľúbenejším a najvyhľadávanejším jej obyvateľom patria tulene obyčajné a tučniaky jednopáse, ktoré môžu návštevníci zoologických záhrad na Slovensku obdivovať len v Košiciach.

V našom hlavnom meste, v Bratislave, nájdeme našu najzápadnejšie položenú zoo, v ktorej len nedávno dokončili priestranný prírodný výbeh pre vlka, ktorý patrí v Európe medzi tie najkvalitnejšie umelo vytvorené priestory.

Medzi exkluzívnych obyvateľov tejto zoologickej záhrady v Bratislave nepochybne patria nosorožce tuponosé, šimpanzy učenlivé, orangutany sumatrianske či pandy červené.

Najmladšiu a zároveň aj najmenšiu zoo nájdeme na severovýchode Slovenska – v Spišskej Novej Vsi, ktorá vznikla v roku 1989. Medzi najväčšie úspechy tejto zoo patrí opakovaný odchov kengúr červenokrkých, surikát vlnkavých a lám alpaka v zajatí.

Štvrtky patria v Stredoslovenskom múzeu komentovaným prehliadkam výstav

Čoraz väčšej popularite sa tešia komentované prehliadky výstav s ich autorom, ktoré pripravuje Stredoslovenské múzeum tak v Thurzovom dome, ako aj v Tihányiovskom kaštieli.

„O najdôležitejších míľnikoch v histórii zoologických záhrad, o jej obyvateľoch a neľahkej ceste za záchranou ohrozených druhov zvierat v zoologických záhradách vo svete aj doma porozpráva autor výstavy – Csaba Tóth na komentovaných prehliadkach výstavy – vo štvrtok 29.6., 27.7., 24.8., 28.9. a 19.10. 2017 o 16-tej hodine,” pozýva všetkých milovníkov zvierat riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký.  

Výstavu ZOO – preťažená Noemova archa si môžu návštevníci Stredoslovenského múzea pozrieť v Tihányiovskom kaštieli od štvrtka 1. júna až do nedele 29. októbra. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.