Banská Bystrica čiastočne sprehľadnila povinný výpis faktúr na stránkach samosprávy. Stalo sa tak v čase, kedy nariadením vlády samosprávy dočasne nemusia zverejňovať faktúry do tisíc eur. Banská Bystrica napriek tomu naďalej zverejňuje aj faktúry pod túto sumu.

Spôsob zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok bol od začiatku tejto povinnosti od 1.1.2011 zo strany Mesta  katastrofálny, maximálne neprehľadný a často aj nekvalitný, o čom sme vás na portáli BBonline.sk dávnejšie informovali. Potvrdila to aj štatistika Transparency International Slovensko, keď spomedzi 95. skúmaných miest obsadila Banská Bystrica nelichotivú 85. priečku, so ziskom 15 bodov, slovenský priemer bol 46,2 boda.

Zmluvy boli hneď v rámci elektronickej úradnej tabule Mesta rozčlenené podľa mesiacov a zverejňované zvlášť. Iná situácia bola, respektíve naďalej je, pri faktúrach a objednávkach, kde sú v rámci jedného PDF súboru naskenované často až desiatky dokumentov. V týchto dňoch na stránke v sekcii faktúr pribudli prehľadné zoznamy (v PDF, ale aj tabuľkovom procesore Excel), ktoré obsahujú všetky základné náležitosti, ako dodávateľa, predmet a číslo faktúry a samozrejme aj sumy. Jednotlivé kópie faktúr sú ale naďalej zverejňované po starom. Priam nepochopiteľne, úplne po starom, bez nových zoznamov zverejnených dokumentov, zostala sekcia Objednávky.

Systém zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok samospráv sa bude zrejme v dohľadnej dobe meniť opäť. Vláda totiž po nátlaku miest, obcí a inštitúcií, ako aj odbornej verejnosti pripravuje komplexnú novelu infozákona, ktorá presne upraví povinnosti a spôsoby zverejňovania informácií.