Dituria City Park. Tak znie názov projektu, ktorý by v budúcnosti mohol zmeniť dnes rozobraný a na novú výstavbu čakajúci areál bývalého textilného závodu Slovenka. V uplynulých dňoch sa projekt objavil na internetovej stránke mesta medzi plánovanými investičnými zámermi.

Levická spoločnosť Dituria po roku a pol od kúpy objektu preukázala svoj zámer urbanizovať rozobratý komplex bývalého textilného závodu. Projekt z dielne banskobystrických architektov ponúka veľkorysé otvorené priestory, a to aj napriek tomu, že počíta s využitím existujúcich železobetónových skeletov pôvodnej fabriky. Jednou z hlavných línií je vytvorenie nábrežnej zóny okolo potoku Bystrica, ktorý preteká cez areál. Hlavnú funkciu polyfunkčného areálu majú mať obchod a služby. Súčasťou areálu by mala byť väčší outlet, viacúčelová hala, wellness, detský svet – zábavné centrum, krytá mestská tržnica a bytový komplex.

V rámci projektu je navrhovaných až 826 parkovacích miest v podzemných a tiež nadzemných garážach umiestnených v objekte. Predložený projekt počíta s automobilovým napojením nielen z ulice Jána Bottu, ale tiež ulice Cesta k amfiteátru. Hlavný prístup pre peších by mal byť priamo od Strieborného námestia. Mestu predložený plán urbanizovať územie zatiaľ investora k ničomu nezaväzuje.

Po zrušení textilnej fabriky bolo zámerom pôvodného vlastníka, známeho tunajšieho podnikateľa Karola Konárika, prebudovať komplex na obchodno-kongresové centrum s hotelom a tiež apartmánovými či kancelárskymi priestormi. Svoj zámer predstavila spoločnosť KK Company v roku 2010 a už začiatkom nasledujúceho roku sa malo začať s výstavbou. Projekt Slovenka Resort sa ale realizácie nedočkal. Naopak, v polovici roku 2011 došlo k predaju objektu a majiteľom areálu bývalého závodu sa stal levický podnikateľ s tureckými koreňmi Husniriza Kukuli a jeho spoločnosť Dituria. Tá vlastní rovnomenný hotel v Nitre a pod identickým názvom aktuálne buduje na základoch bývalého tradičného obchodného domu moderný obchodno-zábavný komplex v Leviciach.