Počet obyvateľov Banskej Bystrice klesá v tomto roku najrýchlejšie za ostatných 15 rokov a dva mesiace pred koncom roka je už jasné, že sa pod to výrazne podpisuje vysoký počet zomrelých obyvateľov, ktorý je najvyšší v novodobej histórii mesta.

Veková štruktúra obyvateľov mesta, ale bezpochyby aj prebiehajúca pandémia ochorenia Covid-19 a s ňou priamo i nepriamo spojené úmrtia. V minulom roku zomrelo najviac obyvateľov mesta za jeden kalendárny rok v novodobej histórii mesta, keď umrelo celkom 764 obyvateľov. Toto číslo oficiálne štatistiky, ktoré matrika eviduje s miernym oneskorením, vykazujú v roku 2021 už na konci októbra.

Prázdne ulice mesta počas vlaňajšieho marcového lockdownu pri prvej vlne epidémie ochorenia Covid-19 na Slovensku.

Nejde však o jediný faktor celkového poklesu počtu obyvateľov mesta, ktorý sa už približuje hranici 75-tisíc obyvateľov. Naďalej totiž pokračuje aj pomerne masívne sťahovanie obyvateľov z mesta. A aj keď sa do Banskej Bystrice ľudia tiež sťahujú, tento pomer je výrazne v neprospech mesta. Len vlani takto ubudlo mestu približne štyristo obyvateľov, keď sa prisťahovalo 744 obyvateľov, ale odsťahovalo až 1146. Podobný pomer tejto štatistiky je zatiaľ aj v tomto rok

V uplynulých rokoch už začal znovu klesať aj počet novo narodených Banskobystričanov. V tomto roku je dokonca priemerný mesačný prirodzený prírastok obyvateľov zatiaľ najnižší od roku 2006. Do 29. októbra evidovala matrika 561 novo narodených Banskobystričanov v tomto roku, vlani to bolo za celý rok 744 detí.