Historik Vladimír Sklenka prišiel tento rok nielen s novým vydaním monografie o Radvani, ale aj s publikáciou približujúcou históriu chýrneho Radvanského jarmoku.

Jarmok ašpirujúci o zaradenie do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO si pritom takúto publikáciu jednoznačne zaslúži, veď vo svojej 357. ročnej histórii bol mnohokrát označovaný za jeden z najväčších vo svete. Práve nová publikácia odhaľuje úplne nové poznatky o jeho histórii i súperení Banskej Bystrice a Radvane o organizáciu veľkého jarmočného podujatia.

radvan a jarmok

Nová monografia Radvane je voľným pokračovaním knižky, ktorá vyšla už v roku 2009. Obšírne sa však venuje už aj novším dejinám Radvane: “Píše sa tam aj o Fončorde, ktorá sa v druhej etape stavala práve na radvanskom chotári. Monografia nezabúda ani na známeho bábkoherca Antona Anderleho,” približuje Vladimír Sklenka. Ten knihu venoval vo februári zosnulému architektovi Igorovi Thurzovi, ktorý pochádzal zo známej radvanskej rodiny Thurzovcov.

Svoje nové knihy predstaví Sklenka na autogramiáde v Štátnej vedeckej knižnici v piatok 26. septembra od 17-tej hodiny. Knižky budú na tomto podujatí aj v predaji.