Na konci roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa Vladimír Sklenka.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Mojou základnou prioritou, ktorú trvale presadzujem, je rozvoj Banskej Bystrice ako úspešného slovenského a európskeho mesta. Mesta, v ktorom sa Bystričania, naše deti, ale aj turisti budú cítiť dobre a povedia si „Za živa v Bystrici po smrti v nebi.“ Máme navôkol krásnu prírodu, lesy, vodu, nádherné historické pamiatky – v podstate sme bohatá krajina. Len všetko toto je potrebné chrániť, opatrovať a správne využívať.

Kultúra, školstvo, šport a rozvoj cestovného ruchu sú oblasti, ktoré sú veľmi dôležité pre spoločný cieľ – dlhodobý rozvoj mesta, no niekedy sa im nevenuje až taká pozornosť akú si zaslúžia. Preto aj počas svojho volebného obdobia som podporil a neustále podporujem všetky kroky vedúce k naplneniu tohto cieľa. Zvyčajne však táto práca nie je až tak viditeľná v porovnaní s inými. Už po necelom polroku na pozícii poslanca som predložil Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica o ochrane kultúrneho dedičstva na území mesta Banskej Bystrice – stali sme sa tak prvým mestom na Slovensku, ktoré sa oficiálne prihlásilo k svojim hodnotám a bohatej minulosti, ďalej som vypracoval odborné podklady pre Ministerstvo vnútra v Bratislave, aj vďaka čomu vznikli nové mestské časti ako Fončorda, Pršianska terasa či Uhlisko.

V súčasnosti podporujem záchranu Radvanského kaštieľa, Bárczyiovského kaštieľa v Radvani, meštianskeho domu na Lazovnej ulici, Katovnej bašty a Medeného hámra – symbolu banskej minulosti nášho mesta. V súvislosti s  Medeným hámrom sa črtá spolupráca s významným nemeckým mestom Augsburg a spolupráca s vplyvnou rodinou Fuggerovcov.

Za veľký úspech považujem presadenie sa Radvanského jarmoku v celoslovenskom meradle. Radvanský jarmok sa stal najväčším a jedným z najvýznamnejších podujatí nášho mesta. Úspechom bola aj návšteva baróna Antona V. Radvanského z Paríža v minulom roku na tomto jarmoku. Banská Bystrica sa stáva mestom s medzinárodným dosahom.

Predložil som ocenenie in memoriam pre Michala Rárusa – banskobystrického richtára a jedného z najvýznamnejších slovenských národovcov, ktorý v roku 1849 ako prvý zaviedol slovenčinu ako úradný a rokovací jazyk nášho banskobystrického parlamentu. Tento vzdelaný človek doteraz na Slovensku nemá ani jednu sochu, či pamätnú tabuľu a nie je po ňom pomenovaná ani len ulica.

Samozrejme, práca poslanca nie je len o úspechoch, ale aj o neúspechoch. Za ten považujem, že sa v Banskej Bystrici nepodarilo zachrániť budovu prvého slovenského gymnázia. Budovu nechal postaviť biskup Štefan Moyses v spolupráci s mestom Banská Bystrica v roku 1858. Bola najmodernejšou školskou budovou, počas existencie Uhorska sa tu po prvýkrát (a naposledy) ako v štátnej inštitúcii spievala slovenská hymna, viali tu slovenské zástavy a bol tu zavesený portrét slovenského národovca Štefana Moysesa. Niekto povie, že nevadí, no podľa môjho názoru je to do veľkej miery o zásadách a princípoch, od ktorých sa odvíjajú ďalšie veci a vnímanie spoločenských udalostí, či postoj k nim.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Pozitívne. Primátor Ján Nosko je primátorom, ktorý má aj ľudský prístup – čo ja osobne v tejto dobe veľmi oceňujem. Po desiatkach rokoch devastácie sa napríklad rekonštruuje Radvanský kaštieľ, ide sa obnovovať cintorín padlých vojakov z 1. svetovej vojny v Majeri. Môžeme povedať, že mesto Banská Bystrica sa viditeľne rozvíja takmer vo všetkých oblastiach, samozrejme, pretrvávajú problémy s dopravou a podobne. Držím sa však zásady, že ten, kto robí, robí aj chyby, keby nerobil nič, neurobí žiadnu.

V tomto prípade, keď hodnotím a porovnávam skutočnosti s minulosťou, je moja profesia historika na nezaplatenie. Ja ako občiansky zmýšľajúci človek si myslím, že nie je všetko o politike a politikárčení. Som nestraník a preto som aj v Klube nezávislých poslancov.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo Vašom volebnom obvode?

Môj veľký volebný obvod siaha od Rakytoviec, Iliaša, Kremničky cez Pršiansku terasu, Kráľovú, Radvaň až na Fončordu. S kolegami sme si ho prirodzene rozdelili. Nezabúdam však ani na podporu okrajových častí. Pre mňa je Bystrica Bystricou a každá jej časť rovnocenná, preto som bez váhania podporil výstavbu mosta v Iliaši, podporujem obnovu škôl, škôlok, obnovu ciest a chodníkov, výstavbu a modernizáciu detských ihrísk, ale aj vznik a fungovanie komunitných centier, ktoré plnia nezastupiteľnú úlohu. Problémom naďalej ostávajú nespočetné neopravené chodníky, cesty a samozrejme, ako v celej Banskej Bystrici parkovacie miesta. Problémom je aj zdĺhavý výrub stromov v našom meste, či čistenie chodníkov počas zimného obdobia.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Pre mňa ako poslanca mesta je dôležité, aby Banská Bystrica bola životaschopným mestom aj potom ako skončia eurofondy – mnohí si to neuvedomujú, ale je to podstatná vec pre naše mesto. Zároveň, aby naši mladí, inteligentní ľudia z nášho mesta neodchádzali do Austrálie a podobne, ale našli uplatnenie v našom meste a chceli tu žiť. A verím, že sa podarí zachrániť Medený hámor, európsky unikát, symbol nášho medeného mesta a nedopadne ako už spomenuté, prvé slovenské gymnázium. Som rád, že aj mladá generácia Bystričanov sa postavila jednoznačne na stranu záchrany historických hodnôt s obrovským potenciálom pre napredovanie a rozvoj nášho mesta.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Platí pravidlo, že prvýkrát je ľahšie niečo (v tomto prípade mandát poslanca) získať a ťažšie je už obhajovať. Po predpokladanej zmene volebných obvodov v Banskej Bystrici by som kandidoval za Fončordu. Čas ukáže, aké bude moje konečné rozhodnutie, ale v tejto chvíli odpoviem áno.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…