V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Sásová a Rudlová Vladimír Pirošík.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Činnosť mestského poslanca má dva rozmery: terénna práca v obvode, ktorý reprezentuje v mestskom zastupiteľstve (MsZ) a fungovanie na celomestskej úrovni. Čo sa týka toho prvého, ako poslanec za Rudlovú-Sásovu síce nechodím teatrálne pred médiami „strihať pásky“ pri opravených cestách a parkoviskách, ale v tichosti podporujem všetky významné investičné akcie pre náš obvod a riešim komunálne nedostatky, s ktorými sa na mňa obracajú ľudia. To však robia v zásade všetci poslanci. Ja sa od ostatných líšim azda tým, že už dlhé roky k tomu poskytujem aj bezplatnú právnu pomoc v knižnici na Karpatskej. V rámci celomestských aktivít sa zameriavam hlavne na to, aby sa bystrické MsZ stala najotvorenejším na Slovensku. Spolu s kolegami z môjho domovského klubu nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva (BBA) sme napríklad presadili, že sa verejnosti otvorili zasadnutia poradných orgánov – Mestskej rady a komisií MsZ, a že ľudia majú prístup aj k ich zápisniciam. V najbližšom období sa navyše začnú na webstránke mesta zverejňovať nielen materiály na rokovanie zastupiteľstva, ale aj podkladové dokumenty týchto poradných orgánov (!), čím aktívni občania získajú  – na slovenské pomery – mimoriadne dobrú možnosť verejnej kontroly poslancov. Keďže som zároveň predsedom Komisie pre pamätihodnosti mesta, snažím sa o podporu obnovy cintorína obetí prvej svetovej vojny v Majeri a rozhýbanie objektu Medeného hámra. Naša komisia tiež podporuje vydávanie množstva publikácií a ďalších materiálov o histórii Bystrice.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Ján Nosko je pracovitý a systematický chlapík, ktorý sa pustil do viacerých zanedbaných problémov. V tomto má a vždy mal môj rešpekt a podporu. Pravda je ale tiež taká, že k agende BBA, i k samotnému nášmu klubu a odborníkom, s ktorými spolupracujeme, neprejavuje veľa záujmu. Vždy si nás slušne vypočuje… a tým to aj končí. Dvere ku nemu majú v skutočnosti otvorené iba koaliční poslanci. Napriek tomu ma neruší predstava, že by bol v novembri znovuzvolený za primátora. Vadilo by ma iba to, ak by ešte niekoľko mesiacov formálne naťahoval čas aj verejnosť, s tým, že „kandidatúru zvažuje a vyjadrí sa čoskoro“, a nakoniec prepustí svoje miesto nejakému vopred dohodnutému smerákovi…

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Sídlisko Rudlová – Sásová je nedobudované a odstránenie infraštrukturálneho dlhu potrvá, žiaľ, ešte dlho. Naďalej budem preto podporovať všetky investície a kroky, ktoré ho akýmkoľvek spôsobom znížia. Som však presvedčený, že dobré miesto pre život musí mať nielen kvalitný „hardvér“, ale aj „softvér“. Inými slovami: dôležitý je nielen nový asfaltový koberec či plastové okná na základnej škole, ale aj  – zmysluplná komunita a dobré ľudské vzťahy. Preto okrem obnovy ciest, chodníkov či fasád škôl a škôlok sa musíme ešte viac snažiť o posilnenie Komunitného centra Sásová, Saleziánskeho centra na Tatranskej, materského centra Mamina, ďalej o vytvorenie strediska kultúrneho a kreatívneho priemyslu v objekte bývalej školy na Magurskej či dotvorenie Jelšového hájika na bezpečnú rekreačno-oddychovú zónu. A tiež o to, aby deti vo verejných i neverejných škôlkach a školách mali rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu a mimoškolskej činnosti.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Ešte neviem. Rád však pomôžem každému, kto si – rovnako ako ja – myslí, že po 29 rokoch je už naozaj najvyšší čas ukončiť v mestskom zastupiteľstve vládu smerákov a jeho satelitov, a nastoliť vládu verejného záujmu. Chcem slušné Slovensko, a slušnú Bystricu.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…