Vernisážou vo štvrtok 7. apríla otvoria v Pretóriu výstavu Juraja Gavulu Vitálne formy. Monografická výstava predstavuje umelcovu sochársku tvorbu, ktorej cesta sa začala na konci šesťdesiatych rokov 20. storočia.

Prvé skúsenosti so sochou získal Juraj Gavula (1942) počas štúdia kameňosochárstva na Strednej škole umeleckopriemyselnej v Bratislave. V roku 1969 absolvoval umelecké vzdelávanie v novozaloženom, progresívnom Oddelení skla v architektúre Václava Ciglera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tieto dve umelecké základne sa stali pre jeho výtvarnú tvorbu kľúčovými. Na jednej strane ho formovala dokonalá znalosť opracovania kameňa a na druhej experimentálne možnosti nového výtvarného materiálu. Gavula prepojil tradičný kameň a sklo, nie však v zmysle materiálovej kombinácie, ale prenosom tvarovej filozofie zo skla do kameňa a systematicky sa zameral na rozvinutie moderných abstraktných tvarov, geometrických, organických a novej strojovej estetiky. Išlo o vnútorné, obsahové prepojenie tradičných sochárskych materiálov a skla koncentrovaným autorským hľadaním dokonalého tvaru.

Určujúcimi, primárnymi pre Juraja Gavulu boli prírodné, biologické formy, plné vitality, ktoré dynamizoval uplatnením náznakových technických a architektonických prvkov a detailov. Pre sochára je typické organické zrastenie prírodných štruktúr so strojovými konštrukčnými mechanizmami a práca s netradičnými materiálovými kombináciami – kameň a bronz, sklo a drevo atď. Napriek tomu, že vychádzal z experimentálnej tvorby so sklom, jeho výsostným materiálom sa stal kameň, dôsledne sochársky opracovaný, rôznych druhov a farebných možností.

Gavulove hľadanie dokonalého tvaru, teda takého v ktorom nemožno nič pridať alebo ubrať, vychádza zo sústavného overovania v kresbách denníkových záznamov od 70. rokov. Abstraktné umenie počas normalizácie sa mohlo slobodne rozvíjať iba ako súčasť architektúry. V dobe masívnej socialistickej výstavby v početných monumentálnych realizáciách pre architektonickú tvorbu po celom Slovensku, sa Juraj Gavula zameral na abstraktné a výrazne štylizované rastlinné formy, ľudskú a zvieraciu figúru.

Výstava Vitálne formy v tematických častiach prezentuje autorský dialóg umelca medzi tvorbou pre verejný priestor, sympoziálnymi realizáciami a komorným sochárstvom prostredníctvom diel, fotografickej dokumentácie a kresieb. Fotografie Juraja Gavulu, zaznamenávajúce procesy vzniku diel vo verejnom priestore po celom Slovensku, sú popri trojdimenzionálnych dielach rovnocennou a podstatnou súčasťou výstavy. Výstava vznikla v spolupráci s Jurajom Gavulom a jeho synom Matejom, tiež aktívnym výtvarníkom.

Aktuálnou výstavou sa uzatvára jedna veľká a rozsiahla etapa mapovania otcovej práce. Je to najmä spracovanie bohatého fotografického archívu, ktorý som mal možnosť skúmať. Myšlienka usporiadať výstavu sa aj časovo zhoduje s jeho životným jubileom 80 rokov. Všetko to do seba zapadlo, ako sa postupne uzatváral výskum, mimochodom veľmi objavný, je to možnosť tieto veci, projekty a tvorbu formou výstavy sprostredkovať a ukázať verejnosti,“ povedal Matej Gavula a dodal: „V rámci výstavy je dôležité upozorniť na spôsob ako sa z nepoddajného materiálu dá dospieť k veľkej realizácii v architektúre. Vzťah k materiálom ako je kameň alebo betón  je určujúci pre formy, ktoré sa objavujú na výstave. Ďalším dôležitým momentom je prepojenie kameňa s architektúrou a krajinou.”

Výstava bola v roku 2021 prvýkrát uvedená v Galérii mesta Bratislavy. Súčasná repríza v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici je upravená a modifikovaná pre výstavné priestory galérie. Prezentované sú exponáty zo zbierky Galérie mesta Bratislavy, SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Výskumného ústavu zváračského v Bratislave, z archívu a majetku autora. Kurátori: Vladimíra Büngerová a Matej Gavula. Grafický dizajn výstavy: Aurélia Garová. Grafický dizajn komunikácie: Palo Snoha. Architektúra výstavy: Matej Gavula.

Vernisáž výstavy Juraja Gavulu Vitálne formy sa uskutoční vo štvrtok 7. apríla o 17:00 h v Pretóriu na Námestí Štefana Moysesa. Výstava potrvá do 19. júna.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.