Thurzov dom je jednou z najkrajších a najvýznamnejších architektonických pamiatok a pýchou Námestia SNP. Radí sa k najstarším zachovaným svetským stavbám v Banskej Bystrici. V súčasnosti sa interiér Thurzovho domu mení na nepoznanie. Vzniká tu moderný priestor, v ktorom si svoje miesto nájde nová expozícia Tranzithistory. 

Projekt interiéru novej stálej expozície Tranzithistory v Thurzovom dome, ktorý v súčasnosti realizuje Stredoslovenské múzeum v jedenástich miestnostiach na druhom a treťom nadzemnom podlaží, bol predstavený koncom roka 2019. Poslednú stálu expozíciu v Thurzovom dome uzavreli v decembri 2013, z dôvodu realizácie projektu Digitálne múzeum v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. Priestory Thurzovho domu odvtedy nie sú využívané ako stála expozícia. Jeho výstavné priestory na prízemí síce boli čiastočne sprístupnené pri rôznych podujatiach a výstavách múzea, no od tohto obdobia celý interiér Thurzovho domu prechádzal a prechádza veľkými zmenami podľa víťazného architektonického návrhu, ktorý vypracovala architektka Jana Štofan Styková.

Rekonštrukcia srdca Thurzovho domu pokračuje

Po prvom kontrolnom dni, realizovanom zástupcami Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, sa poukazuje na rozsiahlu rekonštrukciu srdca Thurzovho domu. Modernizácia, vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), prebieha takpovediac od podlahy.

 

„V rámci kontrolného dňa som veľmi pozitívne vnímal úsilie všetkých zainteresovaných partnerov pri príprave novej stálej expozície, ktorá dlhodobo chýbala v tomto významnom objekte. Verím, že okrem tradičného ponímania prezentácie zbierkových predmetov poskytneme návštevníkom niečo viac. Prostredníctvom estetického, dynamického a vizuálneho zážitku umožníme prepojiť expozíciu s viacerými historickými a súčasnými udalosťami,“ konštatuje vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek.

Interiér múzea sa mení na moderný priestor, v ktorom si svoje miesto nájde nová expozícia Tranzithistory. Expozícia bude v sebe niesť dva celky, ktoré budú ucelené a navzájom harmonicky prepojené s mestom Banská Bystrica, jeho bohatou históriou a tradíciami regiónu.

„Práce na novej expozícii sa realizujú na dvoch podlažiach. K reštaurovaniu a obnove sme pristupovali s odbornou spôsobilosťou, pod dohľadom múzea i zriaďovateľa ako aj investorov a, samozrejme, aj Krajského pamiatkového úradu. Reštaurovanie dreveného trámového stropu v budúcej expozičnej miestnosti s názvom Kraj sa uskutočňuje náročnými konzervačnými a rekonštrukčnými spôsobmi, zameranými na zachovanie umelecko-remeselných a výtvarných hodnôt. V tomto období pracujeme na vývoji softvérových riešení k dotykovým obrazovkám ako aj inštalácii vitrín zodpovedajúcich požiadavkám moderného múzejného prístupu k ochrane zbierkových predmetov a zážitku návštevníka expozície,“ hovorí hlavná koordinátorka prípravy expozície Vladimíra Luptáková.

Rekonštrukcia trámového stropu:

Odborne, atraktívne a interaktívne

Autorom scenára novej stálej expozície je kolektív kurátorov Stredoslovenského múzea.

„Veľmi ma teší, že sa nám podarilo pripraviť odborne na úrovni a prezentačne atraktívne novú expozíciu, ktorá v sebe zahŕňa moderné prvky, využíva interaktívnosť a technológie, avšak, tak ako by to v múzeu malo byť, na prvé miesto jednoznačne kladie hodnotu, význam a potenciál reálneho zbierkového predmetu, ktorých máme v múzeu celkovo takmer 190 tisíc. Tým sa radíme medzi najväčšie a najdôležitejšie múzeá na Slovensku. Túto pozíciu by sme preto chceli posilniť aj novou stálou expozíciou Tranzithistory, ktorú realizujeme na základe intenzívnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja, a ktorá v tomto priestore v posledných rokoch tak citeľne chýbala. Príprava komplexnej dokumentácie po odbornej, prezentačnej, technickej, ekonomickej a realizačnej stránke obnášala mimoriadne veľa úsilia našich pracovníkov, kompromisov a vytrvalosti. Verím, že po jej realizácii, získame pre Stredoslovenské múzeum mnoho spokojných a opakovane sa k nám vracajúcich návštevníkov,“ uviedol riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Vznikajúci jedinečný priestor, ktorý ponúkne možnosť spoznávať históriu trochu inak, ako sme zvyknutí, bude vhodný nielen pre odborné publikum ale aj pre širokú verejnosť, ktorá chce spoznávať históriu v príjemnom prostredí. Expozícia vytvorí vhodné prostredie pre základné a stredné školy – môže sa tu konať výučba histórie, regionálnych dejín, geografie, či formou prednášok osloviť väčšie publikum. Odborne, atraktívne a interaktívne vraciame do Thurzovho domu život.