Po roku a pol od vydania inštrumentálneho CD Uspávanky s originálnymi aranžmánmi prichádza Jozef Lupták s novým sólovým hudobným projektom Free in One. Vlastné kompozície Jozefa Luptáka sú doplnené skladbami troch významných skladateľov – Johna Tavenera, Ernesta Blocha a Vladimíra Godára.

Výber skladieb  svojím obsahom nadväzuje na obdobie Veľkej noci, preto aj koncertné turné začína práve v tomto predveľkonočnom období.  Názov Free in One vystihuje CD v mnohých rovinách – zvukovou hravosťou významu, vo vyjadrení vlastnej osobnej i tvorivej slobody, v komplexnosti výrazu, no zároveň aj v spojení rôznych hudobných výpovedí jednotlivých skladieb do jedného celku.

Jozef Lupták osemnásť rokov vytvára festival Konvergencie, hrá po celom svete od Nového Zélandu až po Afriku a s vierou, že to má zmysel kultivuje spoločnosť svojim umením. Jozef Lupták si rád plní violončelom svoje sny a robí tým krajší aj svet okolo nás. Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom festivalu Konvergencie. Absolvent konzervatória a VŠMU v Bratislave pokračoval v štúdiách na Royal Academy of Music v Londýne (R.Cohen) a v Banff Centre for Arts v Kanade (A. Parisot, E. Meyer, T. Tsutsumi).

Patrí k umelcom formujúcim hudobný a kultúrny priestor na Slovensku, za čo mu bolo udelených niekoľko ocenení (Cena Ministra Kultúry SR, Cena Frica Kafendu). Realizoval množstvo CD nahrávok (o. i. Bachove Suity pre sólové violončelo, Brahmsove sonáty, premiéry diel V. Godára, crossoverové projekty After Phurikane, Chassidic Songs, Uspávanky či vlastnú tvorbu na najnovšom CD Free in One). Pravidelne účinkuje na medzinárodných pódiách od USA po Nový Zéland. Ako vyhľadávaný a aktívny komorný hráč spolupracuje v množstvom popredných svetových umelcov a ansámblov (R. Cohen, D. Rowland, V. Mendessohn, B. Schmid, I. van Keulen, A. Serdar, Hilliard Ensemble, Fine Arts Quartet) ako aj s významnými dirigentmi (A. Parrott, J. Bělohlávek, D. Gazon, D. Héja, A. Mogrelia). Medzi jeho pravidelných komorných spoluhráčov patria I. Karško, M. Paľa, N. Skuta, B. Lenko a mnohí ďalší. Pravidelne vedie majstrovské kurzy (Taliansko, Maďarsko, USA, Anglicko), v posledných rokoch ich organizuje aj v rámci Konvergencií aj na Slovensku. (www.jozefluptak.com)

Jozef Lupták príde svoj nový sólový projekt predstaviť aj do Banskej Bystrice, 22. marca o 18.00 h v Evanjelickom kostole v Lazovnej ulici.