Celosvetová ekologická akcia Hodina Zeme sa všeobecne sústreďuje na varovanie týkajúce sa znečistenia, klimatických zmien či rozšíreného globálneho otepľovania. V Banskej Bystrici sa 23. marca stlmia a zhasnú svetla.

hodina-Zeme
Foto: svetelneznecistenie.sk

Opäť, už po siedmy krát prišiel čas zložiť úctu našej Zemi. Prvá celosvetová Hodina Zeme sa udiala v roku 2007 a od roku 2010 sa do nej zapájajú aj niektoré väčšie slovenské mestá. Banská Bystrica je jedným z nich.

„Mesto Banská Bystrica bolo oslovené občianskym združením Strom života k podpore tohto podujatia a samospráva sa rozhodla, aspoň symbolicky, venovať jednu hodinu našej planéte. Dvadsiateho tretieho marca od 20.30 do 21.30 hod. sa vypne verejné osvetlenie na Dolnej ulici a Námestí SNP. Práve v tomto čase tu bude spomenuté občianske združenie pripravovať viaceré aktivity,“ potvrdil tohtoročnú aktivitu mesta v projekte Hodina Zeme hovorca Filip Roháček.

Táto globálna ekologická akcia funguje tak, že sa vytýči určitý deň a čas, v ktorý máme možnosť ukážkovo šetriť náš svet. Väčšinou je to spájané so spomínaným vypínaním verejného osvetlenia, osvetlenia hotelov, barov či iných podnikov, rôznych pamiatok či billboardov.

Usporiadateľom projektu Hodina Zeme je celosvetová ochranárska organizácia WWF (World Wildlife Fund). Jej cieľom je ukončenie ničenia prirodzeného zdravého životného prostredia a usilovanie sa o vybudovanie lepšej budúcnosti, v ktorej budú môcť ľudia žiť harmonicky spätí s prírodou.

Občianske združenie Strom života na svojej stránke vyzýva všetkých jednotlivcov, každú vládu či firmu, aby aspoň na chvíľu prevzali zodpovednosť a zohrali tak svoju rolu pri zaisťovaní udržateľnej budúcnosti.

[youtube icR3iXI6hBY 540 360]