Čo si pripomíname 17. novembra? Tí, skôr narodení, si určite spoja tento deň s Nežnou revolúciou či Dňom študentstva. Čo však tí, ktorí sa narodili až po roku 1989? Členovia banskobystrickej Rady študentov zisťovali, ako sú na tom tunajší študenti.

Banská Bystrica v roku 1989 neobišla celospoločenské dianie. Naopak, Nežná revolúcia sa bytostne dotýkala generácie rodičov dnešných študentov.

[youtube qzUdia3Fm5I 640 390]

Vyhlásenie Rady študentov mesta Banská Bystrica k 17. novembru

Rada študentov mesta Banská Bystrica si pripomína udalosti 17. novembra z roku 1989, ktoré dnes oslavujeme ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Oceňujeme krok našej spoločnosti, ktorý odvážne smeroval k demokratizácii našej krajiny. Princípy slobody slova či slobody pohybu vnímamé ako kľúčové predovšetkým pre rozvoj študujúcej mládeže, ktorá dnes môže verejne vyjadriť svoj názor a zároveň slobodne vycestovať do zahraničia za prácou, či štúdiom.

Manifestácia, ktorá sa uskutočnila počas nežnej revolúcie symbolizuje silu a jednotu študentov ako aj mladých ľudí, ktorí boli odhodlaní bojovať za svoje ľudské a občianske práva i za rozvoj pluralitného politického systému.

Rovnako si pripomíname aj rok 1939, keď študenti pražských vysokých škôl vyšli do ulíc, aby povedali jasné nie nacistickej okupácii. Uzatvorenie českých vysokých škôl, deportácia študentov do koncentračného tábora ako aj poprava 9 študentov sú udalosti, na základe ktorých bol v Londýne v roku 1941 vyhlásený Medzinárodný deň študentstva. Je to jediný deň, ktorý celým svojim významom patril, patrí a taktiež bude patriť výlučne študentom.

V tento deň by sa malo na Slovensku hovoriť o tom, aké postavenie majú v našej krajine mladí ľudia a študujúca mládež. Aj preto vyzývame politické elity, aby mladých ľudí považovali za rovnocenných občanov a partnerov, aby sa nestránili počúvať ich názory a požiadavky, pretože len tak sa už navždy predíde tragickým udalostiam z roku 1939 a 1989.

Ako Rada študentov si ďalej pripomíname aj pamiatku  vysokoškolákov Jána Palacha a Jána Opletala, ktorí svojimi kontroverznými činmi vyburcovali občanov k mobilizácii.

Veríme, že ľudia zodpovední za lokálnu, krajskú, národnú aj európsku politiku dajú dnes priestor mladým ľuďom a spravia krok k vzájomnej spolupráci pre budúcnosť našej demokratickej krajiny.

Rada študentov mesta Banská Bystrica