Vianočný stromček, ktorý zdobil Námestie SNP, podobne ako ostatných sedem stromčekov v mestských častiach, poslúžia po sviatkoch  ako drevná štiepka a z kmeňov sa narežú dosky vhodné na opravu lavičiek, resp. mestského mobiliáru. Záhradnícke a rekreačné služby Mesta Banská Bystrica (ZAaRES) každoročne po Vianociach zhodnocujú  ihličnany  a snažia sa drevnú surovinu efektívne využiť.

Väčším problémom, najmä z hľadiska efektívnej likvidácie, sú stromčeky z banskobystrických domácností. Disciplinovaní občania odnesú stromček ku kontajneru, tí pohodlnejší vyhodia smrek či jedličku priamo z balkóna. Aktivační pracovníci tento bioodpad zbierajú a odnášajú  ku kontajnerom na komunálny odpad. Podľa slov vedúcej Oddelenia životného prostredia MsÚ Banská Bystrica Beaty Kostúrovej: Odvozná firma postupne od 10. januára začne so zberom stromčekov, ktoré uskladní a následne sa zoštiepkujú. V takejto forme potom poslúžia čiastočne ako mulčovacia hmota, resp. zvyšok putuje na spaľovanie ako biomasa.“

Dôležité je rešpektovať, že stromčeky nepatria do červených nádob určených na biologicky rozložiteľný odpad. Stačí ich položiť ku kontajnerom. Mesto Banská Bystrica má financie potrebné na zber a zhodnocovanie stromčekov zahrnuté priamo v rozpočte.