Pacientom, ktorým zdravotný stav neumožnil tráviť predvianočné chvíle v kruhu svojich blízkych, spríjemnili vo FNsP F.D. Roosevelta usporiadaním Vianočného koncertu.

DSC_0107O sviatočnú atmosféru sa v pondelok 16. decembra 2013 v návštevnej hale nemocnice postarali žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Róberta Tatára a Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto pri ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici.

Usporiadanie koncertu vo FNsP F.D. Roosevelta je novinkou. „Robíme tu tridsať rokov, ale na koncerte sme tu veru ešte neboli“, vyjadrili sa niektorí z prítomných zamestnancov. Pretože koncert bol určení okrem pacientov aj tým, ktorí sa o nich počas choroby starajú. „Chceme týmto dokázať, že sa v nemocnici nestaráme len o telesnú schránku našich pacientov, ale záleží nám aj na ich pohode, a aby sa cítili príjemne,“ priblížil riaditeľ nemocnice Vladimír Baláž dôvody, pre ktoré im na usporiadaní podujatia záležalo.

Návštevníci si počas koncertu mohli pochutnať aj na „riaditeľskej vianočnej kapustnici“ a medovníkoch. Snaha o navodenie vianočnej nálady pre všetkých, ktorí sa za múrmi nemocnice ocitli sa koncertom neskončila. V nemocnici nechýba vianočná výzdoba, poliklinikou sa nesú tóny vianočných kolied.Tento rok po prvý krát zdobí stromček aj priestory návštevnej haly. A pacientom, ktorých choroba pripúta na lôžko aj počas Štedrého dňa, podávame večeru prispôsobenú tej sviatočnej.