Aj tento rok sa konal Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica. V predposledný májový deň tak privítala ZŠ Golianova mnoho súťažiacich z okolitých škôl.

Podujatiu vyšlo krásnej počasie v doobedňajších hodinách. Počet účastníkov sa vyšplhal na číslo 526. Žiaci si tak mohli zasúťažiť v atletike, kolektívnych športoch a vedomostnej súťaži o športe. Najviac medailí, po sčítaní osem, ostalo doma na ZŠ Golianova. Šesť medailí si zobrala ZŠ Skuteckého a päť poputovalo do ZŠ Ďumbierskej.

V atletike beh na 60 metrov najrýchlejšie odbehol Adam Vrťo zo ZŠ SVV Skuteckého a u žiačok Lujza Paliderová zo ZŠ Golianovej. V behu na 800 metrov vyhral Klaudio Lendvorský zo školy ZŠ Trieda SNP a u žiačok Nina Messersmithová zo ZŠ Ďumbierska. V štafete 4×250 metrov obsadila prvé miesto ZŠ SSV Skuteckého. Skok do diaľky vyhral Martin Lunter zo ZŠ Sitnianska a u žiačok Petra Šunová zo ZŠ Golianova.

V loptových hrách si v basketbale zobrala prvé miesto ZŠ Golianova, vo futbale ZŠ Trieda SNP, vo florbale ZŠ JGT Gaštanová a vo vybíjanej ZŠ Spojová. Na prvom mieste sa vo vedomostnej súťaži umiestnila s 68,5 bodmi ZŠ Ďumbierska, na druhom ZŠ Sitnianska s 66,5 bodmi a na treťom mieste ZŠ Golianova so 60,5 bodmi.