Banská Bystrica ako jedna z prvých samospráv na Slovensku pripravila v rámci prípravy rozpočtu stretnutie s občanmi mesta. Tí sa môžu dozvedieť viac o jeho príprave a vzniesť k nemu pripomienky.

Verejné prerokovanie rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2013-2015 prebehne v piatok v budove Mestského úradu (MsÚ) v zasadačke č.290 o 15:00. Pracovníci MsÚ predstavia harmonogram tvorby rozpočtu, pravidlá celého procesu rozpočtovania a možnosti zapojenia samotných občanov. Tí by mali mať priestor aj na pripomienkovanie návrhu rozpočtu.

Tento krok mesta je súčasťou aplikácie odporúčaní Transparency International Slovensko (TIS), ktoré vykonalo v marci minulého roka audit na banskobystrickom mestskom úrade. TIS odporúča „realizovať pred schvaľovaním rozpočtu informačnú kampaň o rozpočte, príjmoch, výdavkoch a možnostiach verejnosti návrh rozpočtu pripomienkovať.”

Banská Bystrica je jedna z prvých samospráv na Slovensku, ktorá k verejnému prerokovaniu pristúpila. V budúcnosti by sa v rámci rozpočtu mala vyčleniť čiastka, o ktorej použití by priamo rozhodovali občania. Najprv však bude potrebné nájsť pravidlá takéhoto procesu rozhodovania.