Univerzita Mateja Bela pozýva na prednášku s Tiborom Bajaníkom, majiteľom CK FIFO. Uskutoční sa v pondelok 29. februára o 10.40 h v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB.

ekonomicka fakulta umbNa prednáške odznejú témy akými sú: cena ako súčasť marketingového mixu, krátky pohľad na súčasný trh cestovných kancelárií (touroperátori) na Slovensku, tvorba ceny zájazdu v cestovnej kancelárii, yield management – práca s cenou či kontroling – analýza cien realizovaných zájazdov.

Tibor Bajaník vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Po krátkej absolventskej praxi vo Vysokých Tatrách získal pracovné miesto v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, kde pôsobil najprv na prevádzkovom oddelení (ubytovacia a stravovacia prevádzka) a následne ako ekonomický riaditeľ.

V roku 1990 založil Cestovnú kanceláriu FIFO, ktorej je majiteľom a zároveň aj riaditeľom. Dnes má cestovná kancelária FIFO široké portfólio služieb siahajúce od ponuky letných dovoleniek, cez poznávacie zájazdy, lyžovačky, City Breaky, zájazdy na objednávku až po incentívu. Zvláštna pozornosť sa venuje tiež produktu Slovensko z pozície domáceho cestovného ruchu, ale predovšetkým z pozície incomingu.

V rokoch 1997-98 bol prezidentom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr a v období 2005-2009 členom výkonného orgánu – rady asociácie. Ako odborník z praxe sa zúčastňoval na tvorbe zákonov (napr.: Zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr). Svojimi odbornými článkami prispieval aj do časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu.