Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola spolu s viceprimátorkou Katarínou Čižmárovou prijali vo štvrtok 17. februára 2011 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Holandského kráľovstva na Slovensku, pani Daphne Bergsma.

V spoločnej diskusii dominovali najmä témy podpory univerzitných mobilít, kultúrnej výmeny a otázky životného prostredia. Primátor Peter Gogola oboznámil holandskú veľvyslankyňu so svojimi prioritami v oblasti zvyšovania transparentnosti pri riadení mesta a v  rámci spolupráce s mimovládnymi organizáciami.

Obe strany vyjadrili snahu rozvíjať vzájomné kontakty a realizovať konkrétne projekty.