Pre zdravotný stav hlavného protagonistu a hostiteľa pokračovania hudobných večerov na banskobystrickej radnici Tomáša Horvátha, sa na utorok plánovaný Veľmi swingový večer neuskutoční.

Hosťami koncertu, ktorý je pokračovaním nedávneho „Veľmi šansónového večera“ mali byť aj Igor Šimeg, Peter Makranský, Katarína Koščová, Dáša Libiaková a kapela A feel Jazz. Milovníci tanečnej odnože džezu ale o zážitok neprídu.

Orgnizátorom sa podarilo nájsť možný termín pre všetkých účinkujúcich už na štvrtok 21. júna 2012 a to opäť v priestoroch Radnice na Námestí SNP a začiatok koncertu bude o 19.00 h.