Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola prijal v stredu na pôde mestského úradu veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva Trine Skymoen. Na stretnutí sa zúčastnila aj zástupkyňa primátora Katarína Čižmárová a v rozhovore dominovali témy možnej vzájomnej spolupráce i  rozvoja cestovného ruchu. Nórska veľvyslankyňa pripomenula, že  v Banskej Bystrici sa stretla s predstaviteľmi Nadácie  Ekopolis a Občianskeho združenia Návrat, ktoré realizujú svoje projekty aj z podpory Nórskeho finančného mechanizmu. „Som  rada, že  môžem  na  vlastné  oči  vidieť,  ako  sa  finančné prostriedky z našich grantových mechanizmov v praxi využívajú na dobré ciele.“

Na otázku nórskej veľvyslankyne Trine Skymoen týkajúcu sa priorít nového vedenia mesta, primátor Peter Gogola zdôraznil: „Vnímam, že máme obrovský dlh voči mladej generácii, a preto za jednu z kľúčových oblastí  považujem  podporu a rozvoj vzdelávania. Možnosti vidím aj v rozvoji cestovného ruchu, pre ktorý má naše mesto a región obrovský potenciál.“

Na včerajšom stretnutí  odznela aj informácia, že predstavitelia Centra komunitného organizovania spolu so zástupcami Mesta Banská Bystrica sa budúci týždeň v nórskom Oslo zúčastnia  na  pracovnom  stretnutí,  ktorého  cieľom  je  vzájomná  výmena  skúseností z budovania komunitných centier.