vystava zo stranok povstaleckejVýstava Zo stránok povstaleckej tlače, letákov a plagátov je venovaná 70. výročiu Slovenského národného povstania. Pre širokú verejnosť bude sprístupnená už čoskoro v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Výstava predstavuje tlačené materiály, ktoré odzrkadľujú jednu z najvýznamnejších historických udalostí v dejinách nášho národa. Zostavený výber dokumentov ponúka prehľad rôznych denníkov a časopisov, ktoré vychádzali v centre povstania – v Banskej Bystrici a okolí. Výstava tiež obsahuje ukážky z regionálnych novín vychádzajúcich na ostatnom povstaleckom území, najmä v jeho okrajových oblastiach, kde sa prísun centrálnej tlače pre nepravidelnú dopravu oneskoroval. Dôležitú úlohu v období Slovenského národného povstania zohrávali aj rôzne plagáty a letáky, ktoré budú prezentované verejnosti v rámci výstavy.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Múzeum Slovenského národného povstania pozývajú na výstavu Zo stránok povstaleckej tlače, letákov a plagátov. Sprístupnená bude od 22. júla do 5. septembra 2014 v Átriu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.