Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vstupuje do nového roka s viacerými novinkami. Knižnica v roku 2014 oslávila 45-ročné výročie získania štatútu vedeckej knižnice a čoskoro  oslávi 90. výročie svojej existencie. Tieto významné jubileá sú vhodnou príležitosťou k vydaniu monografie.

svkbbMonografia Knižnica v minulosti a v súčasnosti je určitou formou výpovedi pracovníkov knižnice, či už súčasných alebo minulých. Umožňuje jej čitateľom hlbšie nahliadnuť do histórie a súčasnosti knižnice a knižnej kultúry v Banskej Bystrici. Zároveň dokumentuje aj dejiny a súčasnosť Literárneho a hudobného múzea, ktoré je už viac ako desať rokov súčasťou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Pre svojich používateľov knižnica pripravila ďalšie dve novinky. Prvou z nich je rozšírenie služieb Tvorivého centra, ktoré v súčasnosti už ponúka aj vypožičiavanie spoločenských hier nielen zábavného, ale aj náučného vedomostného charakteru. Pred niekoľkými mesiacmi knižnica začala realizovať projekt orientovaný na mládež vo veku 12-15 rokov s cieľom vychovať novú generáciu používateľov knižnice. Podľa názorov psychológov majú spoločenské hry na deti a mládež pozitívny vplyv. Pomáhajú rozširovať slovnú zásobu, trénujú pamäť, rozvíjajú komunikačné schopnosti, logické myslenie, priestorovú orientáciu, učia koncentrácii a vytrvalosti, napomáhajú pri rozhodovaní a podporujú tvorivosť. Táto skutočnosť inšpirovala knižnicu k sprístupneniu spoločenských hier v jej priestoroch.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici nezostala len pri tom. Ako alternatíva k Tvorivému centru, ktoré je určené predovšetkým na skupinovú prácu v neformálnom prostredí, vznikli v priestoroch Študovne odborných periodík individuálne boxy určené hlavne používateľom, ktorí uprednostňujú súkromie pri štúdiu. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici neustále pracuje na tom, aby bola schopná poskytovať svojim používateľom stále sa rozširujúce kvalitné služby v komfortnom prostredí. Veríme, že v tomto trende sa nám podarí pokračovať aj v roku 2015.