Dvadsať rokov od svojho založenia oslávia členovia banskobystrického občianskeho združenia s celoštátnou pôsobnosťou Vedecká hračka súťažnou show pre verejnosť. Tú usporiadajú v nedeľu 18. januára 2015 v Europa SC vo Zvolene, kde majú stálu interaktívnu výstavu VEDHRAČKA – VYNÁLEZY. 

vedeckahrackaPôvodným cieľom občianskeho združenia bolo organizovanie súťaží o pôvodnú vedeckú hračku, dobrú a kvalitnú, ktorá približuje alebo demonštruje konkrétny prírodný alebo technický fenomén. Aktivity združenia sa v priebehu rokov rozšírili o podporu tvorby a ochrany pôvodných produktov technickej tvorivosti, show vedeckých hračiek, akreditované vzdelávanie o hračkách v edukácii, tábory a krúžky tvorivosti a najmä stále a putovné interaktívne výstavy vedeckých hračiek, hlavolamov a jednoduchých fyzikálnych experimentov. Špeciálnu oblasť činnosti tvoria pôvodné výskumné či prezentačné práce žiakov a študentov spojené s účasťou na svetových a európskych prehliadkach vedecko-technickej tvorivosti detí a mládeže, ktoré organizuje Medzinárodná organizácia pre mládež vo vede a technike MILSET.

Za 20 rokov sa vyše 630 hrových, výstavných, vzdelávacích, konzultačno-informačných, súťažných a iných aktivít popularizujúcich vedu a techniku prostredníctvom hračiek a hier zúčastnilo cez milión, najmä detských účastníkov.